“Nieuwe, verduurzaamde schoolgebouwen en meer groen zijn nu prioriteit”

Onze fractievoorzitter, Mandy Elfferich sprak in haar algemene beschouwing over “een begroting waarin bananen recht zijn en komkommers krom”.

Na lange periodes van stilte, weinig vergaderingen en andere stukken uit het college, was het donderdag 10 november eindelijk zover: de behandeling van de begroting 2023. D66 deed – samen met de VVD en PvdA – verwoede pogingen om de begroting bij te stellen. In de begroting wordt namelijk veel geld uitgetrokken voor zaken waarvoor geen grondslag of onderbouwing is. Er blijft geen geld over voor belangrijke ontwikkelingen waar juist wel plannen voor liggen of die simpelweg wettelijke verplichtingen zijn.

Waar gaat uw geld heen?

“Het geld moet rollen in gemeente Landsmeer” was de kop in het Noord-Hollands Dagblad. Wat D66 betreft rolt dit totaal de verkeerde kant uit. Zo wordt in de begroting onder andere in totaal € 150.000,- uitgetrokken voor een feestje ter ere van het 700-jarig bestaan van het dorp Landsmeer in 2026. Zonder dat hiervoor een plan is: het is niet duidelijk waarvoor dit geld bedoeld is en hoe het besteed zal gaan worden. De raad heeft hiervoor geen kaders of voorwaarden gesteld en kan dus ook niet achteraf vaststellen of het geld goed besteed is.
En dat na jaren van bezuinigingen op onder andere de subsidies voor verenigingen en dat terwijl de woonlasten (afvalstoffenheffing) voor de inwoners wederom omhoog zullen gaan. En dat terwijl de schoolgebouwen van de openbare scholen (De Stap, Wagenmaker en de Fuik) vreselijk aan vernieuwing toe zijn en ook de andere schoolgebouwen verduurzaamd moeten worden. Daarvoor is in deze begroting geen geld gereserveerd omdat het zogenaamd een toekomstige ontwikkeling zou zijn. Oftewel, wel geld reserveren voor iets waarvoor nog geen enkel idee is en niet voor iets waarvan we wél al weten dat het de gemeente flink veel geld gaat kosten. Aldus een begroting waarin bananen recht zijn en komkommers krom. Van een robuuste en realistische begroting is geen sprake en daarom heeft D66 er niet mee kunnen instemmen.

Geen reclamemast bij de entree !

Het zogenaamd goede nieuws is dat er wel allerlei verdienmodellen bedacht zijn. Zo zal er een onderzoek worden verricht naar het plaatsen van een reclamemast. Iets waartegen D66 en PvdA in het verleden al eens met succes gestreden hebben, maar waarvan de coalitie er nu vanuit gaat dat het de gemeente “honderdenduizenden” euro’s gaat opleveren. Dat onze inwoners voortaan tegen een groot & fel verlicht led-scherm aan moeten kijken, nemen we dan maar even voor lief.

Motie D66 voor meer groen unaniem aangenomen

Gelukkig was het niet alleen maar (kom)kommer en kwel: de motie van D66 om te kijken hoe we de komende jaar het groen kunnen versterken en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie, is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Hopelijk komen er dus vooral veel bomen voor die lelijke reclamemast te staan.