Landsmeerse wachtlijst voor woningzoekenden eindelijk omlaag!

Goed nieuws??

Landsmeerse wachtlijst fors gedaald?

Wat? Is dat goed nieuws? Het gonst en bonst toch zo rondom mogelijke woningbouwplannen en als je afgaat op social media is het sowieso kommer en kwel in onze dorpen?
Inderdaad lijkt Landsmeer vaak onderaan ‘de lijstjes’ te bungelen of juist op nummer 1 te staan en dat is dan niet in positieve zin.  Zo werd er in de afgelopen jaren veel en vaak gerefereerd aan de langste wachtlijst (namelijk 22 jaar) die de gemeente Landsmeer zou hebben voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. En is men daardoor zo wanhopig geworden dat er zelfs voor hoge torenflats langs de A10 wordt gestreden: in het bijzonder provinciaal landschap, onder de hoogspanningsmast, in de nabijheid van de eierfabriek en met de uitstoot van de snelweg op de ramen. Het maakt allemaal niet uit, want die wachtlijst van 22 jaar moet omlaag!
 
Maar zijn er werkelijk inwoners in Landsmeer die al vanaf z’n 18e  ingeschreven staan en tot hun 40e bij de ouders op zolder wonen? En is er écht behoefte aan torenflats om maar zoveel mogelijk woningzoekenden te verstoppen of is de woningschaarste op een andere manier op te lossen?
 
In een interview met expert woningmarkt Peter Boelhouwer in de Volkskrant van 19 januari jl. is te lezen dat er vooral meer gebouwd moet worden en dat er rekening moet worden gehouden met veranderende omstandigheden: “Je kunt wel halsstarrig vasthouden aan een doelstelling, maar ook als [de Provincie] duurdere woningen bouwt, komen er waarschijnlijk meer betaalbare woningen beschikbaar. Mensen die al een huis bezitten, binnen of buiten de provincie, stromen dan door naar een hoger segment en hun woningen komen weer vrij. Die huizen worden bovendien weer goedkoper als er meer wordt gebouwd.”
 
Ook in de gemeente Landsmeer lijkt de roep om vooral voor starters en ouderen te bouwen vaak ingegeven door een politieke keuze en niet zozeer gebaseerd op actuele cijfers. 
Zo komt “de 22 jaar wachtlijst” uit een onderzoek van de NOS in 2021, waarbij enkel gekeken is naar de inschrijfduur voor sociale huurwoningen. In 2023 is niet alleen de woningtoewijzing gewijzigd door middel van een puntensysteem, ook is het alweer acht jaar geleden dat de Woonvisie van Landsmeer is opgesteld waarvoor de woningbehoefte in kaart was gebracht.
 
Voor D66 Landsmeer was het voorgaande reden om het college eens te vragen hoe het nu werkelijk staat met onze lijst van woningzoekenden en de actuele woningbehoefte. Hoewel wij er stiekem al een beetje vanuit gingen dat de lengte van de wachtlijst iets genuanceerder zou liggen dan die 22 jaar (we horen voorbeelden genoeg van mensen met een dak boven het hoofd die voor de zekerheid ingeschreven blijven staan), waren we toch verrast door het antwoord. De wachttijd blijkt namelijk geen 22 jaar, maar 16 jaar te zijn. En dat is alleen nog maar gebaseerd op de inschrijftijd. Wanneer er gekeken wordt naar de daadwerkelijke zoektijd, dus de tijd tussen de eerste reactie op een woning en de daadwerkelijke toewijzing van een woning, bedraagt deze gemiddeld 6,8 jaar.
 
Gemiddeld 6,8 jaar. Dat is nog steeds lang, maar niet zo over the top als 22 jaar. 
Iemand die na zijn 18e verjaardag een sociale huurwoning zoekt, heeft deze binnen 7 jaar gevonden. Op je 25e het huis uitgaan is toch net even iets anders dan op je 40e. Wij kijken met dit gegeven graag naar de toekomst: wat is er voor nodig om aan de ene kant aan de verschillende woningbehoeften te voldoen en aan de andere kant een (nog) groenere gemeente te worden? 
Zonder torenflats, dat moge alvast duidelijk zijn.