Bert de Ridder

Bert de Ridder - Fractievoorzitter Beeld: Cees Hartman

  • 71 jaar
  • Amsterdam
  • Landsmeer
  • Hij/hem

Ik woon zo’n 30 jaar in Landsmeer. Ik heb onder andere gewerkt als organisatieadviseur, als toezichthouder in de sociale zekerheid, als manager (bedrijfsvoering) in de zorg en als ombudsman in het sociaal domein. Sinds 1 april 2017 ben ik officieel met pensioen. Naast mijn werk heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan en doe dat nog steeds onder meer bij het Rode Kruis.

My home is my Castle en vanuit mijn zeer lui in te stellen stoel maak ik graag een rondje. Fiets of wandelen door de wijken, het sportpark, Het Twiske of Het Lint. Ook de tennisbaan is een van mijn favoriete plekken.

Als Landsmeerders zijn wij bevoorrecht met goede faciliteiten en groen. Een groene omgeving. En daar liggen volgens mij ook de kansen. Het behoud van het groene karakter is goed voor jonge en oude inwoners en bezoekers van buiten. Een fusie met groen-landelijke gemeenten kan dat versterken en mogelijk bevorderen. Kwaliteittoerisme daar ligt in dat perspectief ook een kans.

Ik ben een nuchtere realist: ik zou een ieder een huis, een goed inkomen en geluk willen geven. En een goede sociale en maatschappelijke omgeving. Tegelijkertijd weet ik dat dit wel erg utopisch is en te veel wensdenken is. Maar..dat alles speelt wel een rol in mijn handelen en doen. Nu en in mijn eventueel toekomstig raadswerk.