Nico Rijpkema - Kandidaat kieslijst Beeld: Cees Hartman

  • 75 jaar
  • Amsterdam
  • Landsmeer
  • Hij/hem

In 1974 ben ik komen werken bij de gemeente Landsmeer. Na de gemeentelijke herindeling in 1991 heb ik in 1992 een nieuwe werkkring gevonden bij de gemeente Haarlemmermeer en vervolgens in 1993 lid geworden van D66. In 1993 ben ik actief geworden in de afdeling van D66 als lid van de verkiezingscommissie. Vervolgens als voorzitter van de verkiezingscommissie, secretaris van de afdeling, raadslid en fractievertegenwoordiger. In 1993 op persoonlijke titel lid geworden van de Monumentencommissie.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Als (hard)loper en fietser is het groene buitengebied van Landsmeer en met name het Twiske mijn favoriete plek. Maar ook het gemeentehuis is een dierbare plek voor me. Ik heb daar 20 jaar lief en leed meegemaakt, de eerste raadsvergadering meegemaakt en ben daar getrouwd.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Er liggen kansen bij het oppakken van het monumentenbeleid, maar ook bij het aangaan van een bestuurlijke fusie met groene gelijk gerichte gemeenten.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik wil me inzetten voor een bestuurlijke fusie met een groene buurgemeente waardoor het landelijke karakter, de voorzieningen, het verenigingsleven en de sociale samenhang zoveel mogelijk behouden kan blijven
  •  Het weer oppakken van het monumentenbeleid.
  • Geen woningbouw in het groene buitengebied maar dit realiseren binnen de grenzen van de bebouwde kom.