D66 Kampen presenteert kandidatenlijst vol ervaring en ambitie

De leden van D66 Kampen hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vastgesteld. De lijst kenmerkt zich door veel politieke ervaring. Eerder wezen de leden Gerben Wijnja al aan als lijsttrekker van de Kamper sociaal-liberalen.

Kandidatenlijst GR2022

Beeld: D66 Kampen

Klaar voor groei

De afgelopen vier jaar heeft Wijnja bewezen dat D66 veel voor Kampen kan betekenen. Met de kandidaten op deze lijst is D66 Kampen klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen, vindt lijsttrekker Wijnja. ‘Wij zijn landelijk de tweede partij. Ook in Kampen zijn we al jaren aan het groeien. Met deze enthousiaste club mensen kunnen we echt het verschil gaan maken. Want er is werk aan de winkel. Kampen heeft zo veel in zich. We willen Kampen eigentijdser maken. Een gemeente waar we iedereen vrij laten en omkijken naar elkaar.’

Moderner Kampen

De belangrijke thema’s van D66 Kampen zijn terug te zien in de brede achtergrond van de kandidaten. ‘Woningbouw, cultuur, een moderne economie, klimaat, cultuur en zorg. Met de ervaring, kennis en gedrevenheid van onze kandidaten kunnen we nog meer bereiken in de tot nu toe behoudende Kamper gemeenteraad.’ aldus Wijnja.

Edward Boon

Het huidige raadscommissielid Edward Boon (37) staat als tweede op de lijst. Hij woont inmiddels bijna tien jaar in Kampen en neemt naast kennis van de lokale politiek veel bestuurlijke ervaring mee, onder meer als lid van het regiobestuur van D66 Overijssel. In de Kamper politiek zette Edward zich afgelopen jaren in voor de IJsselkogge, een ondernemend zwembad en het sociaal domein.

Kyra Selles

Een terugkerend gezicht op de lijst is Kyra Selles (26). Het huidige D66-statenlid in Overijssel was vier jaar geleden ook al verkiesbaar, maar kwam toen enkele stemmen tekort voor een zetel in de raad. De ervaring die de geboren en getogen Kampense heeft opgedaan in de provinciale politiek, wil zij gebruiken om zich in de nieuwe raadsperiode hard te maken voor levendigheid en cultuur.

Natan Harms

Hét politieke succes van D66 Kampen in de afgelopen raadsperiode was natuurlijk de openstelling van de supermarkten op zondag. Een van de aanvoerders van de actiegroep Kampen op Zondag, Natan Harms (35), staat op een prominente vierde plek. Natan – in het dagelijks leven IT specialist – wil zich inzetten voor inclusiviteit en het verder doorbreken van de verplichte zondagssluiting in Kampen.

Eliza Nauta

Eliza Nauta (43) sluit de top vijf af.  Al jaren is zij actief in de lokale fractie. Eerder als fractiesecretaris en als raadscommissielid. Zij toont zich een warm pleitbezorger van monumenten en cultuurhistorie van Kampen.

De rest van de lijst bestaat uit Frans van Dijk (38), Isabella Fidder (17), Gerrit Jan Zegers (36), Joris Lemette (21), Annick Alink (82), Pascal Jacobs (52), Ruben Harms (32), Marion Wichard (62) en Stephan van der Kamp (50). Binnenkort stellen alle kandidaten zich voor via de social media kanalen van D66 Kampen.