Eliza Nauta

Beeld: D66 Kampen

Eliza Nauta (43) sluit de top vijf af.  Al jaren is zij actief in de lokale fractie. Eerder als fractiesecretaris en als raadscommissielid. Zij toont zich een warm pleitbezorger van monumenten en cultuurhistorie van Kampen.

  • 46 jaar
  • Kampen