Partners

Lees hier meer over de partners van D66 Internationaal.

ALDE

De Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) is de Europese liberale partij en fungeert als koepelorganisatie van gelijkgezinde partijen in Europa. Voorheen werd de partij ELDR genoemd, maar in 2012 heeft de Europese partij dezelfde naam gekregen als de fracties in het Europees Parlement, het Europese comité van de regio’s, de Parlementaire Assemblee van de NATO en de Raad van Europa.

ALDE gelooft in een Europa dat gebaseerd is op de fundamentele liberale principes van vrijheid, democratie, gelijke rechten voor iedereen, mensenrechten, tolerantie en solidariteit. De partij ijvert voor een eerlijk, vrij en open Europa, waar het voor iedere burger mogelijk is om zich maximaal te ontplooien, vrij van armoede, onwetendheid en discriminatie. Om deze doelen te bereiken streeft ALDE er naar de Europese markt zo in te richten dat er geen interne belemmeringen meer zijn.  De Europese economie moet zo hervormd worden, dat deze welvarender en meer competitief wordt. Dan zal de werkgelegenheid groeien en zullen de consumentenprijzen stabieler zijn. Verder maakt ALDE zich sterk voor verregaande Europese integratie  om te komen tot blijvende vrede, stabiliteit en welvaart in Europa.

Naast nationale politieke partijen kunnen ook individuen lid worden van ALDE via het Associate Membership a 25 EUR per jaar.
Lees meer over de ALDE-partij en het Associate Membership op hun website.

In het Europees Parlement verenigen liberale en democratische vertegenwoordigers zich in de ALDE-fractie. In deze fractie zitten de zusterpartijen en geestverwanten van D66, zoals de Oostenrijkse, Deense en Zweedse sociaal-liberalen. Evenals D66 is de ALDE-fractie ervan overtuigd dat voor het oplossen van bepaalde vraagstukken een goede Europese samenwerking noodzakelijk is. Bij onderwerpen als terrorisme, migratie, klimaatverandering en veiligheid moeten we verder kijken dan de nationale landsgrenzen. Doordat de verschillende liberale en democratische partijen uit Europa samenwerken, kunnen we echt een vuist maken in het Europees Parlement.

Lees meer over de ALDE-groep in het Parlement op hun website.
Eveneens werkt D66 samen met de Europese koepelorganisatie van liberale jongeren, LYMEC. Het netwerk fungeert als een verbinding tussen politieke jongeren partijen, studentenorganisaties en individuen. De Jonge Democraten zijn lid van LYMEC.
Lees meer over LYMEC op hun website.

Liberal International

Liberal International (LI) is de wereldwijde politieke federatie van gelijkgezinde liberale partijen. Momenteel zijn er meer dan 65 liberale partijen aangesloten. LI werd opgericht in 1947 in Oxford om liberale partijen te verenigingen en te versterken. De basis voor LI wordt gevormd door de twee manifesten van Oxford (19471997). De principes die lidorganisaties uit Afrika, Amerika, Azie en Europa verenigt zijn: respect voor mensenrechten, vrije en eerlijke verkiezingen en multi-partijen democratie, tolerantie, vrije handel en duurzaamheid. Partijen die ook lid zijn van LI zijn o.a. de Liberal Party of Canada en de Democratic Alliance uit Zuid-Afrika.

Liberal International komt tweemaal per jaar samen om internationale politiek en gezamenlijke liberale standpuntvorming te bespreken. LI heeft de status van waarnemer bij de VN Mensenrechtenraad en mag hier ieder jaar een statement indienen. Tevens kent LI jaarlijks de LI Prize for Freedom uit. Laureaten van deze prijs zijn o.a. Vaclav Havel, Mary Robinson, Aung San SUu Kyi en Helen Suzman.
Lees meer over Liberal International op hun website.

Naast Liberal International werkt D66 Internationaal ook veel samen met de International Federation of Liberal Youth (IFLRY) – het internationale jongerennetwerk van liberale politieke en studentenorganisaties en activisten. De Jonge Democraten zijn ook lid van IFLRY.
Lees meer over IFLRY op hun website.

ELF

Het European Liberal Forum (ELF) is de Europese overkoepelende organisatie van denktanks, wetenschappelijke bureaus en internationale stichtingen. De Stichting IDI en de Mr. Hans van Mierlostichting zijn beiden lid van ELF.

De doelen van ELF zijn als volgt:

  • Als een netwerk voor denktanks, nationale politieke stichtingen, instituten, academici en vooruitstrevende liberale persoonlijkheden functioneren, zodat zij efficiënter kunnen samenwerken op Europees niveau.
  • Een intensieve werkrelatie creëren tussen de lid organisaties, de nationale fracties, de ALDE-Fractie in het Europees Parlement, Liberal International en het Europese liberale jongerennetwerk LYMEC.
  • Observeren, analyseren en bijdragen aan het debat over Europees beleid en het proces van Europese integratie, door middel van trainingen, onderzoek en het promoten van actief burgerschap binnen de Europese Unie, vooral als het gaat om jongeren.
  • De liberale, democratische en progressieve beweging in de Europese Unie en binnen Europa versterken.
  • Zoeken naar een gemeenschappelijke positie over alle belangrijke onderwerpen die de Europese Unie beïnvloeden, door middel van het uitwisselen van ervaringen van de aangesloten organisaties.
  • Liberale democratie in heel Europa en haar buurlanden ondersteunen.
  • Het publiek informeren over en betrekken bij de opbouw van een verenigde Europese democratie.
  • Europese seminars, conferenties en onderzoeken over de eerder genoemde onderwerpen en met de eerder genoemde stakeholders ondersteunen.

Samen met andere Europese denktanks en internationale stichtingen organiseert ELF conferenties en seminars over o.a. liberaal gedachtegoed, migratie, energietransitie en de verhouding tussen markt en staat. Met deze bijeenkomst en met publicaties draagt ELF bij aan gedachte- en visievorming over Europese integratie en samenwerking en Europees beleid. D66 Internationaal heeft in 2013 een evenement aan de vooravond van de dag van Europa, Celebrating Europe, in samenwerking met ELF opgezet. Daarnaast organiseerde D66 Internationaal twee seminars over populisme in het Europese politieke debat.
Lees meer over ELF op hun website.