Liberale netwerken

D66 is internationaal actief in diverse liberale netwerken. In deze netwerken laten wij iedere dag ons sociaal-liberale geluid horen.

Renew Europe

In het Europees Parlement is de D66-delegatie onderdeel van de liberale fractie Renew Europe. De fractie telt 103 leden uit 24 landen. Renew Europe staat voor een gezamenlijke Europese politiek, waarin persoonlijke vrijheden, tolerantie, respect voor diversiteit, vrij ondernemerschap, sociale solidariteit en zorg voor milieu, kernwaarden zijn. Namens D66 zet Samira Rafaela zich samen met haar Europese collega’s dagelijks in voor deze doelen. 

ALDE

D66 is lid van de Europese partij ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe). ALDE gelooft in een Europa dat gebaseerd is op de fundamentele liberale principes van vrijheid, democratie, gelijke rechten voor iedereen, mensenrechten, tolerantie en solidariteit. De partij ijvert voor een eerlijk, vrij en open Europa, waar het voor iedere burger mogelijk is zich maximaal te ontplooien, vrij van armoede, onwetendheid en discriminatie. ALDE maakt zich sterk voor verregaande Europese integratie om te komen tot blijvende vrede, stabiliteit en welvaart in Europa. 
 
Naast nationale politieke partijen kunnen ook individuen lid worden van ALDE via het Associate Membership à 25 euro per jaar. Lees meer over de mogelijkheden op hun website. 
 
Namens D66 is Annelou van Egmond Vice-President in het ALDE Bestuur. In verschillende rollen is Annelou al jarenlang betrokken bij het versterken van het sociaal-liberalisme in Nederland en Europa. Eerder was zij Landelijk Bestuurslid Campagne en Communicatie van D66. De afgelopen jaren wist ze als Vice-President van ALDE al veel Europese verkiezingen te winnen. 

Liberal International

Liberal International (LI) is de wereldwijde politieke federatie van gelijkgezinde liberale partijen. Momenteel zijn er meer dan 65 liberale partijen aangesloten. LI werd opgericht in 1947 in Oxford om liberale partijen te verenigen en te versterken. De principes die lidorganisaties uit Afrika, Amerika, Azië en Europa verenigt zijn: respect voor mensenrechten, vrije en eerlijke verkiezingen en multi-partij democratie, tolerantie, vrije handel en duurzaamheid. 
 
Naast Liberal International werkt D66 Internationaal ook veel samen met de International Federation of Liberal Youth (IFLRY) – het internationale jongerennetwerk van liberale politieke en studentenorganisaties en activisten. De Jonge Democraten zijn ook lid van IFLRY.

ELF

Het European Liberal Forum (ELF) is de Europese overkoepelende organisatie van denktanks, wetenschappelijke bureaus en internationale stichtingen. Stichting IDI en de Mr. Hans van Mierlostichting zijn beiden lid van ELF. Samen met andere Europese denktanks en internationale stichtingen organiseert ELF conferenties over o.a. liberaal gedachtegoed, migratie, energietransitie en de verhouding tussen markt en staat. Met deze bijeenkomst en met publicaties draagt ELF bij aan gedachte- en visievorming over Europese integratie en samenwerking en Europees beleid.