Wat doet D66 Internationaal?

D66 is een partij die over de grenzen kijkt. Wat in de wereld gebeurt raakt ons direct. Of het nu gaat om ons milieu, onze gezondheid of onze veiligheid; ontwikkelingen in Nederland worden net zo goed buiten onze grenzen bepaald als daarbinnen. We moeten daarom internationaal denken en handelen.

Denk en handel internationaal

Als partij willen we onze internationale omgeving mede vormgeven. We doen dat door te bouwen aan een verenigd Europa. We doen dat ook door mee te denken over hoe we armoede in deze wereld het beste kunnen bestrijden. We doen dat door te streven naar een internationale architectuur met organisaties en instellingen die effectief zijn en ons helpen bij het streven naar meer veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid in de wereld.

Bij binnenlandse dossiers laten we ons inspireren door het buitenland. De grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn vergelijkbaar met die van veel andere landen. Vergrijzing en integratieproblemen zijn geen typisch Nederlandse fenomenen. Daarom is het zinvol om buiten de landsgrenzen te kijken welke oplossingen daar worden gevonden, zowel op nationaal, maar zeker ook op lokaal niveau.

Maar anderen kunnen ook van ons leren. Landen en partijen met een wat kortere democratische traditie kunnen leren van hoe wij in Nederland en als partij de zaken aanpakken en met ons samenwerken. Wij hebben een verantwoordelijkheid om onze kennis met anderen te delen en zo het liberale gedachtegoed verder te verspreiden.

Een partij die internationaal denken en handelen hoog in het vaandel heeft staan, heeft een duidelijke structuur nodig voor het internationale werk, zowel binnen de partij als daarbuiten. De groei van het aantal leden van de partij en de (mogelijke) groei van het aantal zetels in de Kamer en het EP, dwingen ons het internationale werk van de partij verder uit te bouwen en te professionaliseren. Alleen zo kan de kennis en kunde binnen de partij optimaal worden benut en kunnen wij ook internationaal effectief zijn.

Onze vijf taken:

  • Het mede vormgeven van het internationale beleid van de partij
  • Het nastreven van onze politieke doelen buiten de landsgrenzen
  • Het zorgen voor ‘voeding’ vanuit het buitenland voor politieke dossiers
  • Het onderhouden van contacten met zusterpartijen en liberale verbanden als de Liberale Internationale en ALDE
  • Het delen van kennis en het (laten) uitvoeren van projecten (voornamelijk via stichting IDI)