D66 Hulst: Verhaal kosten PFAS!

D66 Hulst heeft een motie opgesteld om de kosten/schade die de gemeente, inwoners en bedrijven maken vanwege de PFAS vervuiling te verhalen bij de vervuilers.

Lees hier de volledige motie op hulst.raadsinformatie.nl.

De motie is behandeld tijdens de gemeenteraad van 10 mei en kun je hier nakijken.

Tweede Kamer

Ook de landelijke fractie van D66 heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend over kostenverhaal voor schade door de PFAS door 3M. Lees hier verder.

Update 9 juni 2022

De burgemeester geeft aan dat de Provincie Zeeland inmiddels een loket heeft geopend waar burgers en ondernemers terecht kunnen met hun schades. De gemeente gaat dit actief communiceren.

https://www.zeeland.nl/milieu/pfas

Er kwam geen echte toezegging over het verhalen van de ambtelijke kosten in dit dossier. De gemeente heeft hier erg veel tijd in gestopt, iets dat volgens D66 Hulst gemeenschapsgeld is en ook vergoed moet worden door de vervuilers. Hier moeten we dus helaas wederom op terug komen.

Update 6 juli 2022

Update 13 febr 2023

De Provincie roept op om ondernemers en inwoners schade rondom PFAS te melden:
https://nos.nl/regio/zeeland/artikel/360399-provincie-zeeland-meld-schade-pfas