Peter Erpelinck

Peter Erpelinck - Beeld: Peter Erpelinck

  • 72 jaar
  • Vogelwaarde
  • Hulst

Ik ben Peter Erpelinck, 70 jaar geleden geboren in Vogelwaarde. 
In mijn jeugd deed graag en veel aan sport, atletiek en voetballen.
Mijn levensmotto is: “Wat kan ik doen voor de gemeenschap!” 

Voor ik wat meer over mezelf vertel wil ik graag aangeven waar ik voor sta. Mijn levensmotto is mijn beweegreden is om mezelf verkiesbaar te stellen voor de Gemeenteraad van Hulst. Dat lees je niet af aan de plaats op de lijst van D66, de partij waarvan ik lid ben. Ik wil graag benadrukken dat ik u graag vertegenwoordig in de gemeenteraad indien u vindt dat ik u goed zou kunnen vertegenwoordigen. “Laat iedereen vrij maar niemand vallen” is de leus van D66.
Met name “niemand laten vallen” vind ik het belangrijkste. Ik zet me graag in voor de gemeenschap en zeker voor hen die problemen hebben in onze maatschappij, die vaak oneerlijk lijkt of een doolhof is door regelgeving met betrekking tot toeslagen en subsidies. De gemeente kan en moet een belangrijke rol spelen om iedereen te helpen als men “vastloopt” of als men de regels niet begrijpt. Ik vind het belangrijk dat iedereen krijgt waar men recht op heeft.
Indien ik verkozen word zal ik de helft van de vergoeding die een raadslid ontvangt beschikbaar stellen aan “goede doelen”. Dat past bij mijn levensmotto.
Anbi’s  die het opnemen voor mensen die het goed kunnen gebruiken. Ik denk dan aan schuldhulpverlening, lidmaatschap van sportclubs of andere verenigingen die voor sommigen financieel niet haalbaar zijn, de voedselbank enz.

In Vogelwaarde was ik actief als jeugdbegeleider bij de voetbalvereniging en vervulde ik bestuursfuncties in het wieler comité, het feest comité en de Zonnebloem.
In mijn maatschappelijke carrière was ik werkzaam bij NMB Bank, later ING Bank.
Vanaf jongste bediende heb ik bijna alle functies vervuld en ben ik opgeklommen tot lid van het managementteam van Zeeland. In die periode ben ik ook actief geweest als penningmeester van de Middenstandsvereniging Hulst en Stichting Centrum Maatschappelijke Dienstverlening in het land van Hulst.
Tevens heb ik een aantal jaren als productontwikkelaar gewerkt op het hoofdkantoor van ING Amsterdam. Vervolgens, na een aantal jaren als directeur van ING Private Capital Management ING in Luxemburg, ben ik na 30 jaar ING begonnen als zelfstandig financieel adviseur. Op beperkte schaal doe ik dat nog steeds.
Daarnaast werk ik één dag per week als vrijwilliger op het Lodewijkcollege bij de afdeling Anderstaligen. Daardoor heb ik veel contact met leerlingen uit andere landen. Ik maak kennis met andere culturen en met mensen die hun land moesten ontvluchten.
Naast het vrijwilligerswerk op school, probeer ik een aantal leerlingen en hun families te helpen en te begeleiden in het Nederlandse doolhof. “We laten niemand vallen” in de praktijk brengen zonder regeltjes en bureaucratie past goed bij mij.
Nog steeds ben ik  sportief graag actief. Jarenlang coördineerde ik de trainingen voor de Marathon Zeeuws Vlaanderen, die ik zelf ook 9 keer gelopen heb. Helaas trad slijtage op en kan ik niet meer hardlopen. Nu geniet ik op de racefiets van tochtjes door de polders en langs de zeedijk.

Ik sta op mijn verzoek op nummer 32, als laatste, op de lijst. Ik ondersteun graag de jongeren die hoger staan. Dat betekent niet dat ik onverkiesbaar ben. Ik ben zeer gemotiveerd. Graag verwijs ik nogmaals naar mijn levensmotto “wat kan ik doen voor de gemeenschap!”.