Gwen ter Horst

Gwen ter Horst - Beeld: Wendy Peereboom

Mijn naam is Gwen Ter Horst. Ik ben een democraat met een groen hart! Een paar jaar geleden ben ik met mijn gezin neergestreken in Hulst. We hebben het stadsleven bewust ingeruild voor meer rust, ruimte en groen. En dat kan ik iedereen aanraden, want Hulst is een fijne plek, met uitstekende voorzieningen. En met Antwerpen dichtbij, heb je ook aan (culturele) faciliteiten geen gebrek.

Ik ben lid van D66 omdat ik persoonlijke vrijheid een zeer groot goed vind. Maar vrijheid neemt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Dat geldt voor grote thema’s zoals bijvoorbeeld euthanasie. Maar het geldt ook voor onderwerpen waarbij inwoners graag zelf bepalen hoe ze hun leven willen inrichten. Inwoners en ondernemers staan midden in hun woon- of werkomgeving en hebben daarover hele nuttige en goede plannen, wensen en ideeën. Als gemeente moet je die zoveel mogelijk willen faciliteren en omarmen en niet bij voorbaat doodslaan met voorschriften en regels. De grondhouding moet zijn: ja, mits in plaats van nee, tenzij. Een frisse blik. Daar zou ik me graag sterk voor willen maken in Hulst.

Beroepsmatig houd ik me bezig met de realisering van projecten voor de opwek van duurzame energie; wind- en zonneparken. Ik heb me daar vol overtuiging in vastgebeten omdat ik vind dat we voor onze kinderen en volgende generaties een ongelooflijk grote verantwoordelijkheid hebben om klimaatverandering te stoppen en afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. En de tijd dringt.

Ook in Hulst komt de energietransitie op stoom, en er zijn op dat gebied nog mooie doelen te stellen. Streven naar energie-onafhankelijkheid en de bestrijding van energie-armoede zijn voor D66 Hulst belangrijke uitdagingen waar ik graag mijn steentje aan bij zou willen dragen. Maar ik vind het ook belangrijk dat we daarbij realiteit, betaalbaarheid en acceptatie niet uit het oog verliezen. Als strategisch omgevingsmanager probeer ik zoveel mogelijk belangen bij elkaar te brengen. Ik begrijp heel goed dat er ook veel zorgen zijn. Bijvoorbeeld over de impact op het landschap. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Omwonenden moeten daar iets over te zeggen hebben en financieel van kunnen profiteren. Het is nogal een verschil voor wie een windmolen draait, voor een energiemaatschappij met een hoofdkantoor in het buitenland of voor een lokale burgercoöperatie. De kern is dat we sámen op zoek moeten naar de beste oplossingen om te verduurzamen en groene kilowatturen op te wekken.

Hiervoor heb ik bijna twintig jaar bij de NOS gewerkt. Vooral als politiek journalist, in Den Haag en Brussel (EU en NAVO).

Ik heb gestudeerd in Utrecht (journalistiek) en Amsterdam (politicologie).

Gwen is commissielid ABZ en zit in de commissie Bestuurlijke Vernieuwing.