PS Campagne bijeenkomst Alblasserdam

Op woensdag 15 februari in Cultureel Centrum Landvast (haven 4) te Alblasserdam een Campagne bijeenkomst met als thema “Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid van de Drechtsteden en Alblasserwaard”

De ruimtelijke puzzel

Deze dient de komen Statenperiode verder ingevuld te gaan worden. We moeten als regio duurzaam bereikbaar zijn en blijven. De A16 naar het Noorden en Zuiden en de A15 naar het Oosten en Westen zorgen voor een continue druk op het wegennet. Verkeersprognoses geven aan dat deze regio verder dicht slibt.

Het roer moet om!

De D66 regio afdelingen geloven in een duurzame mobiliteits- oplossing om onze regio bereikbaar te houden. Maar dan moet het roer om! Aan de hand van 5 onderwerpen willen we de discussie aangaan over duurzame oplossingen voor bereikbaarheid in onze regio. Ieder onderwerp zal door een spreker van de afdeling worden geïntroduceerd waarna we hierover in gesprek kunnen gaan. De onderwerpen zijn

  • STOMP principe als leidraad voor de ruimtelijke inrichting (Stappen, Trappen, OV, Meerijden en privéauto);
  • Fietspaden, veilige knooppunten en snelfietsroutes;
  • OV in de regio en de rol van de overheid;
  • Vervoer over water;
  • Duurzame mobiliteitshubs.

Waar en wanneer

Kom 15 februari naar Alblasserdam
Inloop: vanaf 19:30 uur;
discussie: 20:00 – 21:30 uur
Borrel: 21:30 uur
Waar: Cultureel Centrum Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam.