Ruben Middag

Beeld: Emile Willems

Ruben is sinds 2015 actief als steunfractielid bij D66 Hellendoorn.

  • 28 jaar
  • Nijverdal

Van 2014 t/m 2021 studeerde Ruben Rechtsgeleerdheid en aansluitend Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Een steeds beter begrip van en voor wetgeving kwam met steeds meer interesse voor politiek. Recht en politiek zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Een grote overtuiging van het progressieve en sociaal-liberale geluid maakte D66 de logische keuze om bij aan te sluiten. Samen sta je altijd sterker dan alleen. Dat geldt op gemeentelijk, provinciaal en landelijk, maar zeker ook op Europees en internationaal niveau. Het sterke pro-Europese karakter van D66 is voor Ruben een groot pluspunt van de partij.