Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Toen Kajsa Ollongren minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was, trok zij twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies.

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Ook in Hellendoorn hebben we dit probleem. In de vorige crisis stopten we met bouwen. Die fout maken we niet nog een keer. Waar nodig gaan we de hoogte in.

We bouwen zoveel betaalbare woningen als kan en nodig is, die makkelijk bereikbaar zijn met goede wegen en fietspaden. We bouwen meer middenhuurwoningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En als een huisjesmelker torenhoge huren vraagt, pakken we die aan.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.