Ambitie: nieuwbouw voldoet aan de wensen en eisen van de huidige tijd, match vraag en aanbod, bouwen voor lokale bewoners. 

Nederland moet tot 2030 zo’n 900.000 nieuwe woningen bouwen om het woningtekort op te lossen. Het streefaantal voor Heeze-Leende was tot 2020 600 woningen, tot 2030 zijn er 355 woningen nodig (bekijk de factsheet). 
D66 wil nieuwe woningen die perfect geïsoleerd zijn, met zonnepanelen en woningen die niet zijn verbonden aan het gasnet. 
Minstens de helft van alle nieuwe woningen is een betaalbare starterswoning, zowel om te huren als om te kopen. Er moeten keuzemogelijkheden zijn voor onze inwoners, ongeacht leeftijd, inkomen of vermogen. 
Er is sprake van hoge kwaliteit, zoals genoeg groene ruimte. 
Nogmaals noemen we hier de Tiny houses op de Hendse Driessen, zodat jongeren en starters snel geholpen kunnen worden. 
Op nieuwe woningen is door de overheid de mogelijkheid om een vastgestelde woonplicht van 5 jaren van toepassing te laten zijn. Dit wil D66 ook voor Heeze-Leende vaststellen. 

Wat gaan we doen

  • Beleid & regels aanpassen, zoals uitbreiden van de zelfbewoningsplicht en het verruimen van het zogeheten ‘afwegingskader’ (de regels over het mogen ombouwen van niet woningen naar woningen) 
  • Regie nemen voor bouwgronden waar de gemeente eigenaar is en zonder concessies alleen gebruiken voor echte invulling van de huidige woonbehoefte. 
  • Hoogste prioriteit op woningen voor 1 of 2 persoons huishoudens van jongeren. 
  • Actieve en transparante samenwerking met woningbouw corporaties 
  • Stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers die bijdragen aan het oplossen van de woonproblematiek. 
  • Bijvoorbeeld CPO initiatieven voor een ‘knarrenhof’ of ideeën vanuit “Stichting Zelfstandig Wonen voor Ouderen Heeze” (‘De Beemden’) 
  • Het niet doorgaan van het initiatief rond de schoolwoningen in Leende, is een voorbeeld dat niet meer moet voorkomen. 
betaalbare koopwoningen

Huizen aan de Kloostervelden Beeld: Gemeente Heeze-Leende