Waar staat D66 voor?

D66 benadert mens en maatschappij met het vertrouwen dat mensen veel problemen zelf kunnen oplossen, je reikt de helpende hand als dat niet lukt. D66 heeft en toont respect voor onze medemens; door de zorg voor komende generaties stáát D66 voor duurzaamheid. We zijn niet bang om verder te kijken dan onze eigen gemeente. Ook zijn we bereid om lastige keuzes te maken.   
De wereld staat niet stil. Hoe reageert D66 op vraagstukken die zich nu niet voordoen? Onze vijf richtingwijzers zijn bepalend. Elke richtingwijzer is afzonderlijk niet uniek, maar de combinatie van juist déze vijf denkrichtingen maken D66 onderscheidend van andere partijen. Iedere D66-er en elke D66–kiezer herkennen zich in die beleidslijnen. Deze vijf richtingwijzers maken onze standpunten voorspelbaar.  

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen.  

Denk en handel internationaal  

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten. ’Internationaal’ vertaalt D66 regionaal, focus op de regio.  

Beloon prestatie en deel de welvaart    

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig, wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen die goed presteren daarvoor een passende beloning verdienen. Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving  

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten en vervuilen van onze leefomgeving. We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting van natuur en milieu gerechtvaardigd wordt.  

Koester de grondrechten en gedeelde waarden   

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid of herkomst. Centrale waarden zijn voor D66: lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze democratische rechtsstaat. Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van onszelf en anderen.