Ambitie: iedere inwoner moet zich veilig kunnen waren

Veiligheid gaat over huis, buurt en straat. De persoonlijke ervaring bepaalt hoe veilig jij en je directe omgeving zich voelt. Wij vinden dat veiligheid een onderwerp is dat je samendoet. Veiligheid houdt niet op bij de installatie van een alarmsysteem. Veiligheid betekent ook digitale veiligheid, zeker ook van groot belang voor ouderen, is belangrijk om in te investeren.  

Individualisering van veiligheid is een trend die we graag willen omdraaien. De gemeente zien we als veiligheidscoördinator, in de huizen, buurten en op straat. De huidige digitale mogelijkheden bieden oplossingen voor dit vraagstuk. Een buurt app is geen ‘speeltje’ van een commercieel bedrijf maar hoort bij de overheidstaak voor een veilige omgeving en beleving.  

Wat gaan we doen

We stimuleren onze HSLnet coöperatie om online veiligheid te creëren:  
Voorlichting en training (met de nadruk op ouderen) 
De digitale weerbaarheid van onze inwoners te verhogen  
Een commercieel onafhankelijke ‘buurt app’ mogelijk te maken 
Digitale ontmoetingsplekken te ontwikkelen (IPad cafés)  

 • Voorlichting en training (met de nadruk op ouderen) om de digitale weerbaarheid van onze inwoners te verhogen  
 • Een commercieel onafhankelijke ‘buurt app’ mogelijk te maken 
 • Digitale ontmoetingsplekken te ontwikkelen (IPad cafés)  

Veiligheid in de
directe omgeving

 • De ‘buurt app’ wordt gemonitord door betrokken inwoners en BOA’s die ook actie kunnen ondernemen.
 • Onze camera’s mogen ingezet worden om misdaad te bestrijden, onze privacy blijft van ons.  
 • Het keurmerk veilig wonen is beschikbaar voor al onze inwoners.  
 • De online (veiligheids-)informatie is beschikbaar, accuraat en up-to-date. 

Veiligheid van straten
en overwegen

Een veilige overweg begint met het aantal bewegingen over de overweg. We vinden een station in een woonwijk niet van deze tijd en willen een verkenning starten of het zinvol is om het vroegere station terug te plaatsen.   

 • De overweg Oude Stationsstraat willen we opnieuw ontwikkelen. Het is niet wenselijk dat doorgaand verkeer naar Someren en het industrieterrein door het dorp moet. 
 • We steunen daarom het voorstel voor de centrale as en willen zorgen dat in de komende jaren de aansluiting op De Poortmannen de eerste prioriteit krijgt. 
 • D66 Heeze-Leende is van mening dat de onderwerpen centrale as en veilige overwegen losgekoppeld dienen te worden. 
 • In het huidige debat wordt het onderwerp ‘veilige overwegen’ misbruikt om de centrale as gefinancierd te krijgen. Dit doet geen recht aan het onderwerp en leidt niet tot een betere en zuivere besluitvorming. 
Veilige gemeente

Beeld: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash