Ambitie: versterken en uitbouwen van de vier kernen

Onze gemeente kenmerkt zich door de onafhankelijke sterke kernen, elke kern heeft voldoende lokale (winkel) aanbod voor de ‘dagelijkse’ boodschap. Daarnaast hebben we dorpshuizen in elke kern. Elke kern heeft een plek waar zowel jongeren als ouderen elkaar kunnen vinden.

Wat gaan we doen

  • D66 Heeze-Leende wil de levendigheid in de kernen versterken en uitbouwen. Door de onderwerpen recreëren en sterke kernen te combineren(zin) zien wij veel ruimte voor lokaal aanbod van lokale producten. Wij zouden ook willen pleiten voor centrale verkooppunten van lokale producten, waardoor ook het lokale winkelaanbod verder wordt versterkt en daarmee ook de aantrekkelijkheid van de verschillende kernen nog verder verhoogd.  
  • Versterken aanbod in de kernen waar mensen samenkomen.  
  • De Kernen binnen Heeze-Leende moeten hun kracht behouden. (Interregionale) samenwerking moet dit versterken en niet verzwakken. 
  • De huidige inrichting van de maatschappij vraagt om actieve steun van lokale initiatieven. Ook om het vrijwilligerswerk aantrekkelijk te houden. 
Kerk Heeze

Beeld: Martin Broekhuysen