Ambitie: verjonging van de dorpskernen door een aantrekkelijke gemeente voor jongeren te zijn! 

Heeze-Leende vergrijst in een ongelooflijk rap tempo. Dit is een landelijke trend die hier zelfs nog forser uitpakt. Een nijpend tekort aan betaalbare woningen voor de jeugd (zowel huur als koop) versterkt dat. Wij willen ons dorp verjongen met als doel een gemeenschap die veel meer in balans is. Het is van levensbelang voor ons dorp. De focus ligt voor ons op jongeren tot dertig jaar. 

Wat gaan we doen

Bestaande locaties die zijn aangekocht willen we inrichten volgens het concept ‘Tiny houses’.  Zo kunnen we één- en tweepersoons huishoudens een plek geven in onze gemeente. 

Jongeren

Er speelt nogal wat onder de jongeren in Heeze. Verdovende middelen waren vijf jaar geleden al hoger dan gemiddeld in de regio. Volgens jongerenwerk is hier nog veel winst te behalen. In deze coronatijd is het leven voor jongeren al veel zwaarder, gebruik van middelen ligt dan voor de hand. Handhaving op dealen is een aandachtspunt volgens jongerenwerkers. De zingeving en verveling in coronatijd vragen veel meer aandacht, net als uitval op school en leed achter de voordeur.   

 • D66 wil veel actiever dan nu jongeren centraal zetten, door in alle besluitvorming expliciet het belang voor jongeren te overwegen en door elk jaar een initiatief mogelijk maken in een van de kernen, waarmee de jongeren aan de slag kunnen of zijn geholpen in hun dagelijkse doen en laten. 
 • Aanpak van verslavingsproblematiek, bijvoorbeeld op het gebied van drugs zoals al gebeurd is in Cranendonck/Weert: de afnemers benaderen brengt veel meer soelaas.  
 • Zichtbaarheid van jongerenwerk vergroten. Niet alleen voor de jongeren die kwetsbaar zijn, maar juist in de volle breedte. Ook voor jongeren die zich willen ontwikkelen, bijvoorbeeld in muziek, in ondernemen, in iets opzetten etc.  
 • Samen sporten, een sport die past bij jongeren (bijvoorbeeld padel) is ook een gezonde manier om samen te komen. En vraag ze zelf waar ze behoefte aan hebben! Een mooi voorbeeld hiervan heeft Mierlo gerealiseerd, het outdoor ‘calisthenics park Mierlo’. 
 • Omdat onze jeugd buiten de gemeente naar de middelbare school gaat is er vanaf 12 jaar weinig zicht op het sociale netwerk van de jeugd. Dat geeft minder hechting met het dorp. Met betere voorzieningen en faciliteiten zou meer hechting mogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Brabantse Dag en Carnaval, deze hele belangrijke en vitale sociale structuur dreigt uit elkaar te vallen nu er twee jaar niet gebouwd is. Hier is echt nodig dat we met wagenbouwers-groepen naar oplossingen toe werken. De saamhorigheid onder jongeren dreigt te verdwijnen als dit evenement verdwijnt.  
 • Jongerenwerk zit nu bij de oude brandweerkazerne. Het gebouw is al 10 jaar afgeschreven en dat is ook duidelijk te zien. Jongeren van 16-19, zowel bierdrinkend als rokend staan bij dezelfde voordeur als jongeren van 11-12 jaar. Lijkt ons een zeer onwenselijke situatie. Op zeer korte termijn heeft jongerenwerk een andere locatie nodig die structureel voor hen beschikbaar blijft. D66 wil dat op zeer korte termijn hier invulling aan gegeven wordt. 
 • Het gaat om ongeveer 60 jongeren die deze plek bij de kazerne als een tweede thuis beschouwen.  Daarom is de locatie zo belangrijk, we houden zicht op wat ze doen en met wie ze omgaan. Daarmee voorkomen we dat ze buiten beeld raken.  
 • We denken ook aan een jongerenhonk in het centrum als speciale plek waar jongeren kunnen samenkomen.   
 • Corona heeft een enorme impact op jongeren en kinderen. Eenzaamheid en psychische klachten, maar ook rebellie zijn serieuze aandachtspunten. D66 wil in de GGD-monitor die over 2 jaar weer uitkomt een veel beter en positief beeld zien en daarom preventief een onderzoek doen naar de gezondheid van jongeren en kinderen en noodzakelijke maatregelen nu in gang zetten 
 • Zingeving is een groot vraagstuk op dit moment. Hierin kunnen kunst en muziek een belangrijke rol spelen. We willen in het basisonderwijs deze aspecten weer terugzien. Zodat jongeren psychisch weerbaarder zijn. 
 • Landelijk is er een groot probleem met kinderen die onvoldoende geletterd zijn. We willen voor kinderen die in onze kernen naar school gaan meer ondersteuning voor het inlopen van taalachterstand. 
 • Opstellen van een Visie: Leefbaar Heeze-Leende voor Jongeren, daarin wordt voor de gemeente als geheel en voor alle kernen op zich een visie en strategie vastgesteld waarmee in de komende 10 jaar een gemeente ontstaat die weer leefbaar is voor de jongere generaties en onze gemeente demografisch gezond houdt. Onze jeugd verdient onze aandacht, investeer in ze met een heel groot hart. Dat verjongt ons dorp!  
DOSL

Beeld: Yolande v.d. Veer