D66 Heeze-Leende: Lokale mensen voor lokale vernieuwing! 

De lokale politieke partij D66 Heeze-Leende stelt zich aan u voor.  D66 Heeze-Leende bestaat uit personen die allemaal lid zijn van de landelijk vereniging D66 en die wonen in Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp.

We willen lokale verbeteringen doorvoeren; zoals de aanpak van verkeersoverlast in de dorpskernen. En er is een goede plek nodig voor de jeugd en het jongerenwerk; een woning voor iedereen en een gezonde omgeving om in te wonen en te leven.  
Voor de verkiezingen in 2022 is er een programma met veel meer van deze lokale vernieuwingen die we enthousiast gaan aanpakken in de komende 4 jaar. 

Ga stemmen!

D66 hoopt in de eerste plaats dat je gaat stemmen op 16 maart! Dat betekent dat de beslissingen in de gemeenteraad meer jouw kant opgaan. 

Argumenten die voor D66 belangrijk zijn: 

  • Wij zijn in feite een lokale partij met het voordeel van regionale en landelijke steun. 
  • D66 is niet typisch links of rechts, maar verbindend en hervormingsgericht. 
  • D66 is liberaal: de vrijheid van de burger staat centraal en de macht van kerk en staat is beperkt. 
  • D66 is sociaal: laat alle mensen elkaar in staat stellen om vrij te leven en steunt daarbij degenen die wat hulp nodig hebben. Dat houdt onder andere in dat een tweedeling in de maatschappij niet wordt getolereerd.

Als deze punten jou aanspreken, stem dan op D66! Dank je wel.

Gemeentehuis Heeze-Leende

Beeld: Gemeente Heeze-Leende

Vragen?

Heb je opmerkingen of vragen over ons programma of wil je gewoon met iemand van de fractie praten, stuur dan een email naar  
[email protected] of een van onze fractieleden. Je vindt de contactgegevens hier.