Ambitie: beschermen van onze gemeente en het waardevolle landschap 

Biodiversiteit

De tijd dringt. Het is al vijf over twaalf en er moet écht iets gebeuren, want anders verliest onze parel straks een keer z’n glans. En als we eerlijk zijn, is die namelijk al wat doffer aan het worden. Dat gaat zo geleidelijk aan dat het ons soms ontgaat, maar de cijfers liegen er niet om.   
  
De biodiversiteit holt schrikbarend achteruit. Een paar jaar geleden schreven Duitse onderzoekers in het gerenommeerde tijdschrift Nature, dat de biomassa van insecten in 27 jaar tijd met meer dan driekwart was afgenomen. In Engeland bekeken onderzoekers hoeveel insecten er te pletter sloegen tegen de autoruiten en dat was in 2019 de helft minder dan in 2004. Vogels leven van insecten en niet verwonderlijk dat één op de vijf vogelsoorten in Europa met uitsterven wordt bedreigd en hoog op de rode lijst van bedreigde diersoorten prijkt.   
  
Een grote oorzaak van de teloorgang van de biodiversiteit is het intensieve gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. De dieren in onze provincie produceren meer dan 2,5 keer zoveel mest, dan dat er verantwoord kan worden uitgereden op de akkers. We zijn als kikkerlandje de grootste vleesexporteur van de EU en wereldwijd hoeven we alleen Amerika en Brazilië voor ons te laten, maar dat zijn dan landen die meer dan tweehonderd keer groter zijn. Die enorme veestapel trekt een enorm zware wissel op onze natuur. In een groot deel van Brabant wordt de norm voor nitraat fors overschreden. Ecosystemen in beken, rivieren en sloten raken uit balans en drinkwaterbedrijven moeten steeds dieper boren om nog aan schoon drinkwater te komen.   

Energietransitie

Ook Heeze-Leende loopt mee in de Landelijke Energie transitie. Wat houdt dat in? In de komende periode tot 2030 eerste en daarna 2050 gaan wij langzaam van fossiele energie (olie, steenkool en gas) over op groene (Zon, Wind, Water) energie. Dat doen wij met zijn allen, voor een duurzame toekomst. 
 
In de afgelopen jaren hebben we in onze gemeente, met zijn allen, grote oppervlaktes zonnepanelen neergelegd. Dit is een fantastische prestatie. Echter dit is niet genoeg. CBS getallen laten zien, dat ondanks de spectaculaire toename, dit nog steeds om <2% van het totale energie verbruik gaat. 
 
We zijn dan ook nog zeker niet klaar, en in de komende jaren zal dat verder versnellen. 

Wat gaan we doen

Wij zijn van mening dat de energietransitie een zwaarwegend toekomst strategisch onderwerp is, dat echter ver weg staat van de dagelijkse problematiek. Het is als partij daarom belangrijk voor dit onderwerp een focusgroep te hebben. 
 
In de afgelopen periode hebben wij dat als partij ingericht en de komende periode willen wij dat uitbouwen. 
 

 • D66 Heeze-Leende zal hierin actief participeren 
 • D66 Heeze-Leende is van mening dat ook wind een belangrijke bijdrage zal leveren, 
 • Windmolens moeten verstandig worden geplaatst in het huidige landschap  
 • Bij voorkeur worden lokale (coöperaties) initiatieven gestimuleerd zodat dit ook lokale kansen oplevert. 
 • D66 Heeze-Leende is van mening dat ook energieopslag (zon schijnt immers enkel overdag) een belangrijk onderwerp zal worden. Binnen de MRE (en BrainPort) moet ook dit ontwikkelingsonderwerp een speerpunt worden. 
 • D66 Heeze-Leende wil isoleren en tochtwering actief stimuleren en subsidiëren en zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken. 
 • D66 Heeze-Leende ziet ook een wisselwerking tussen de speerpunten in haar programma: Educatie, gezond leven, slimme maatregelen gaan hier samen op. 

Klimaatadaptatie

Ondanks alle inspanningen die we doen om de uitstoot van CO2 te verminderen, bijvoorbeeld door de energietransitie die hiervoor is benoemd en het actief inzetten op besparen van energie, zal de klimaat verandering die we nu al zien steeds verder doorzetten. 
Dit betekent vooral meer extreem weer: periodes van extreme hitte, periodes van extreme kou, veel en intensieve neerslag, maar ook juist tijden van droogte.  
 
Met deze situaties moeten we leren omgaan, dus bij veel neerslag zorgen voor goede afvoer, liefst naar plekken voor opslag waar bij droogte weer water uit kan worden onttrokken. Maar ook zorg voor meer groen en bomen, vooral in de bebouwde omgeving, dit zorgt voor een paar graden verkoeling bij extreme hitte. 
Er zijn tal van maatregelen mogelijk door zowel gemeente als inwoners. 

D66 Heeze-Leende gaat zit inzetten om deze maatregelen door de gemeente te realiseren en inwoners te stimuleren en helpen om dit te doen, zoals meer groene tuinen en gemeenschappelijke stukken groen, maar ook het opvangen van regenwater om het riool te ontlasten. 
 
Wat gaan we doen

 • We gaan met onze boeren samen onderzoeken hoe we onze natuur beter kunnen beschermen door o.a. minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen.   
 • D66 Heeze-Leende wil dat Energie Transitie en bescherming van Natura 2000 gebieden in verhouding met elkaar staan. We willen terughoudend zijn met landschap bepalende objecten in dit waardevolle gebied.  
 • Daarnaast heeft energie transitie een interregionale invulling nodig, zodat een onderwerp als ‘drukte op het energienetwerk’ ook daadwerkelijk integraal aangepakt kan worden.  
 • Geen nieuwe vestiging en uitbreiding van agrarische activiteiten 
 • Eerlijke verdeling van de groene ruimte tussen (compensatie) Natuur, Agrarische bedrijven en Recreatie.