Ambitie: Inwoners worden en zijn betrokken 

Inwoners zijn vooraf op de hoogte van wat er gebeurt in de gemeente, kennen de redenen waarom dit gebeurt en hebben inbreng gehad over de noodzaak en wijze waarop dingen worden uitgevoerd. 

Wat gaan we doen

 • In de lokale politiek zijn we in 80% van de gevallen het samen eens. Wij willen daarin samen met alle partijen doen wat voor onze gemeente waardevol is. Geen gekissebis maar iedereen zet zich in voor de goede zaak.  
 • Dan blijft er 20% over waar partijen moeten lobbyen, bij bewoners, bij andere partijen. Daarin is genoeg plaats om zich te profileren.  
 • Er is veel te doen over besluiten van de raad die niet goed vallen. Wij willen graag van fouten leren en betrekken inwoners actief bij belangrijke zaken.  
 • Gericht informeren van inwoners over (tijdelijke) veranderingen in hun woonomgeving 
 • Drempel verlagen naar het gemeentehuis (naar ambtenaren, college en raad) 
 • Kernen gemeenteraad spreekuur (elke maand in de 3 dorpshuizen, samen met andere partijen?) 
 • Inbreng voor besluiten 
 • Uitleggen van besluiten 
 • Wat speelt er 
 • Jaarlijkse open dag, maak kennis met Raad, College en Ambtenaren en A2 samenwerking. Op de dag van de democratie (15 september) 
 • Vaststellen van afspraken en een werkwijze bij Inspraak door inwoners of Participatie van inwoners in plannen en besluiten door de gemeente. 
 • Roulerende gemeenteraadsvergadering in de kernen van onze gemeente. 
 • Iedereen doet mee, we laten niemand vallen, dus spannen we ons in om te voldoen aan het VN verdrag Handicap2 
Gemeente huis Heeze-Leende

Beeld: Gemeente Heeze-Leende