Ambitie: randweg ontsluiten en kern ontlasten van zwaar verkeer, ruim baan voor de fiets! 

De overbelasting van vooral Heeze in de kern is enorm. Fietsers kunnen nauwelijks door de Kapelstraat. Ondernemers hebben last van zwaar vrachtverkeer. Het lukt maar niet om dat verkeer via de randweg te leiden.  
Fietspaden zijn aan onderhoud toe, vooral tussen Heeze en Leende is het erg slecht gesteld. Een plan om fietspaden weer in ere te herstellen. 

Wat gaan we doen

  • D66 wil handhaving van het vrachtverkeer verbod in de kern van Heeze door: 
  • optreden van BOA’s 
  • stimuleren van de route via de Randweg 
  • ontmoedigen van het gebruiken van de route via de kern 
  • ‘naming en shaming’ werkwijze.  
  • In Sterksel de verharding van de Kloosterlaan realiseren in participatie 1met de betrokken inwoners. 
  • We willen een plan voor goede en goed onderhouden fietspaden, voor woon-werk verkeer of als onderdeel van fietsknooppunten routes 
  • In de kernen en op doorgaande wegen tussen onze kernen geldt het motto: Fietsers & Voetgangers eerst! 
  • Een heroverweging van het eerder vastgestelde tracé van de centrale as tussen de Randweg richting Someren, waarbij ook de herontwikkeling van Kempenhaeghe wordt meegenomen. 
  • Maken van een uitvoeringsplan en starten met de aankoop van gronden. 
Gemeentehuis Heeze-Leende

Beeld: Gemeente Heeze-Leende