Ambitie: D66 wil een gezonde en toekomst gerichte gemeente zijn in al haar kernen 

Onze gemeente vergrijst erg snel; we willen verjongen. Onze jeugd en jongeren hebben veel meer aandacht nodig. Een gezond klimaat om op te groeien is van levensbelang. Een gezond vestigingsklimaat om hier te blijven wonen eveneens. 

Voor onze gemeenschap is het cruciaal dat er een balans is tussen jong en oud; er is reuring nodig in de kernen, levendigheid, er zijn initiatieven nodig op allerlei gebied. Mensen die elkaar iets te bieden hebben, dat zorgt voor een stevige sociale cohesie.  

Cultuur

Culturele activiteiten zijn een bron van ontplooiing en leveren een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen. Iedere kern heeft een wijkcentrum waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Per dorpshuis en dorpsraad zetten we actief in op contact met en voor jongeren. De sociale samenhang die door Carnaval en de Brabantse Dag normaal gesproken groot is staat onder druk/ is in gevaar. D66 wil dat de wagenbouwersgroepen gesteund worden in hun activiteiten. 

De overheid wil ‘zelfredzaamheid’ van inwoners, dit mag volgens ons niet leiden tot eenzaamheid of uitsluiting.  

Betaalbare huur- en koopwoningen

D66 staat voor het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor iedereen. We willen dat er een match is tussen vraag en aanbod in onze gemeente. Dit moet gebeuren door een samenwerking met de woningcorporaties. Zij moeten investeren in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed voor een evenwichtige en toegankelijke woningmarkt. Hierbij heeft de gemeente een actieve inbreng. 

betaalbare koopwoningen

Huizen aan de Kloostervelden Beeld: Gemeente Heeze-Leende

Goed
ondernemersklimaat

D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor een goed ondernemersklimaat, stevige netwerken en efficiënte bedrijfsterreinen, zodat bedrijven hier blijven en zich ook willen vestigen. 

Veilige fiets-, oversteek
en wandelpaden

D66 wil goede, veilige fiets-, oversteek- en wandelpaden voor iedereen, jong en oud. 

fietsen Heeze-Leende

Fietsers in onze gemeente Beeld: Gemeente Heeze-Leende

Sport en bewegen

Sport en bewegen is de hoeksteen van preventie en dat gaat verder dan alleen zorg. Voor iedereen moet een sportfaciliteit binnen 10 minuten fietsen toegankelijk zijn. 

Goed onderwijs

We staan voor kwalitatief goed onderwijs, het maakt nog steeds uit waar je wieg staat. D66 wil niet dat kinderen in Heeze-Leende laaggeletterd van school komen.  

Duurzame gemeente

Dit jaar werden we uitgeroepen tot de een van de duurzaamste gemeente van Nederland. Iets om trots op de te zijn. Maar D66 gaat niet op z’n lauweren rusten. Er liggen grote uitdagingen voor ons. Zo zijn er nog veel woningen die niet geïsoleerd zijn. Daarom gaan we het isoleren versnellen en minder kapitaalkrachtige inwoners daarbij ondersteunen.

Strabrechtseheide

Schapen op de Strabrechtseheide Beeld: Gemeente Heeze-Leende