‘Uit liefde voor onze stad’

Beeld: D66 Heerlen

D66 is onderdeel van de coalitie in Heerlen. Het coalitieakkoord is progressief, duurzaam en sociaal-liberaal, waarin het creëren van meer kansen voor alle Heerlenaren een belangrijke lijn is. Er is ook speciaal aandacht voor jeugd, jongeren en ouderen.

Coalitie en portefeuilles

Wij vormen samen met de VVD weer een (sociaal-)liberale alliantie in de coalitie, die verder bestaat uit SP, CDA, Partij Hoensbroeks Belang en de progressieve samenwerking Partij van de Arbeid/GroenLinks/Partij voor de Dieren.

Martin de Beer zag als wethouder van D66/VVD zijn portefeuille uitgebreid worden met Duurzaamheid, coördinatie programma Heerlen-Noord en Financiën. Naast de portefeuilles Sport, Economie, Arbeidsmarkt en Participatie die wij vorige periode ook al hadden.

‘Groene’ draad door het akkoord

Onze ambities komen sterk naar voren in het coalitieakkoord. De ‘groene’ draad is duurzaamheid, kansengelijkheid en gezondheid.
Er zijn onder andere zeer sterke hoofdstukken op het gebied van Duurzaamheid, Onderwijs en Sport in het akkoord gekomen, maar ook veel concrete afspraken waarvoor we ons hard gemaakt hebben.

Zoals:
🌳 Rigoreuze vergroening van de openbare ruimte en schoolpleinen in onze stad
🛠 Herstructurering Noordkant Maankwartier met uitbreiding van schoonheid en kwaliteit van het centrum
🏫 Onderwijs naar het centrum
👧🏽 Véél voor jongeren: onder andere creëren we in elk stadsdeel een plek voor jongeren, gaan we een Jongerenraad instellen en komt er Jongerenloket
⚡Meer ondersteunen initiatiefnemers bij (grootschalige) opwekking van duurzame energie
🍎 Aan de slag met de Gezonde-scholen-aanpak en verlengde schooldag
💡 Gemeentelijke gebouwen uiterlijk 2030 energieneutraal
🚲 Meer ruimte voor de fiets en stallingen in onze stad
⚽ Veel ondersteuning voor (sport)verenigingen en verbinden van verenigingen aan de maatschappelijke opgaven in de wijken
🎭 Meer cultuur, onder ander door: meer cultuureducatie, een plek voor cultuurmakers om te creëren en meer euregionale culturele samenwerking.

Reactie fractievoorzitter Tom Dragstra

“We hebben in het belang van onze mooie stad een coalitie gevormd. De komende periode gaan we met grote uitdagingen aan de slag op het gebied van de energietransitie, sociaal-economische problematieken en wonen. Dit coalitieakkoord is daarvoor een belangrijke basis, waarin we al onze speerpunten gestalte hebben kunnen geven.”

De komende week wordt het coalitieakkoord met de D66-leden besproken en tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juni wordt over het akkoord gedebatteerd en worden de wethouders geïnstalleerd.

Lees hier het coalitieakkoord