Gemeente negeert ondernemers en drukt reclamebelasting door

Zeven insprekers namens meer dan 100 ondernemers, tal van brieven en tientallen artikelen mogen niet baten: de gemeente drukt de reclamebelasting door. GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en ChristenUnie kunnen niet beargumenteren waarom.

Slechte timing

D66-raadslid Tom Rustebiel is al maanden met het onderwerp bezig. ‘Het idee van de reclamebelasting is niet nieuw. Eerder zag de gemeente er vanaf, vanwege corona. Maar juist nu bedrijven over de kop gaan door het terugbetalen van de coronaschuld, er personeelstekorten zijn en de energielasten door het dak gaan, komt de gemeente met deze nieuwe belasting. Een beroerde timing van een slecht uitgewerkt voorstel waarvan het doel niet besproken is met ondernemers.’

Belasting doel op zich

Het college wil met de reclamebelasting namelijk de ‘openbare ruimte herwinnen’, een doel waarvoor de gemeente al de precariobelasting heeft. ‘Ondernemers hebben anderhalfjaar geleden al een plan ingediend om het straatbeeld op te knappen, maar hoorden niks van de gemeente.’ Toen de discussie over de belasting begon, hebben ondernemers opnieuw aangegeven mee te willen denken over het opknappen van het straatbeeld. Maar voor het college is de reclamebelasting een doel, geen middel. Tom: ‘Enkel over de belasting mochten ondernemers twee keer meepraten.’

Kleine ondernemer de dupe

Grote ketens hebben al aangegeven de belasting gewoon te gaan betalen omdat ze geen zin hebben hun uitingen te verminderen of te verkleinen. Het gaat dus niet leiden tot afname van de grote reclames en led-schermen. Tom: ‘Het is een belasting die de grote bedrijven gewoon aftikken, maar waar kleine ondernemers veel last van gaan hebben. Niet alleen financieel, maar het zorgt er ook voor dat ondernemen in Groningen nog meer gedoe oplevert dan het al was. Dit komt op een moment dat sommige bedrijven vechten voor hun voortbestaan. Alleen in september gingen in de Zwanestraat al vijf winkels dicht.’

Sport- en cultuur geraakt

Terwijl sommige ondernemers verrast werden, werden de sport- en cultuursector volledig overvallen. Tom: ‘Ze wisten tot twee dagen voor de raadsvergadering van niks en moesten onder meer van D66 vernemen dat dit speelde.’ De sectoren konden niet meer inspreken omdat er al teveel insprekers waren. Vervolgens bleven er in het debat zoveel vragen onbeantwoord, dat wat D66 betreft het voorstel niet rijp is voor besluitvorming. Tom: ‘Het college moet – met het doel verrommeling van het straatbeeld – eerst maar eens een plan samen met de ondernemers maken.’

Broodjesverkoopverbod

De discussie over de reclamebelasting komt op een moment dat de relatie tussen de economische sector en de gemeente toch al guur is. Tom: ‘Denk aan de discussie over de zondagochtendopenstelling, die bijna overal is toegestaan behalve in Groningen. Maar ook de plannen van coalitie en college om horeca weg te bestemmen en om panden op te gaan kopen vallen slecht. Ondernemers geven letterlijk aan, dat de relatie met de gemeente tot aan de komst van dit college goed was, maar dat ze nu niet meer goed samenwerken’

Voorstel D66

De fractie van D66 ziet dat de ChristenUnie het verbod op de zondagochtendopenstelling in het coalitieakkoord kreeg, terwijl GroenLinks met de reclamebelasting mag pronken. Tom: ‘We zijn tegen de belasting, maar zullen ook met voorstellen komen om in elk geval de kleine ondernemer te ontzien. We hoorden sommige partijen trots zeggen dat 70% van de ondernemers niet belast wordt. Maar ze zeggen daar niet bij dat dit alleen het eerste jaar is. Vanaf 2025 wordt de belasting een stuk strenger. Wij komen met een voorstel om daar een streep door te zetten.’