D66 dient samen met 5 andere partijen een initiatiefvoorstel in om de Groningse afvalberg te verkleinen.

Beeld: D66

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en Student en Stad dienen een Initiatiefvoorstel Afvalpreventie in. Hierin vragen zij het college om nog een stap bij te zetten in het verminderen van de Groningse afvalberg.

Groningers produceren 423 kg afval per persoon per jaar, waarvan ongeveer de helft restafval. Met dit initiatiefvoorstel zoomen de fracties in op mogelijkheden om de consumptie te verminderen door meer producten te hergebruiken, meer tweedehands producten aan te bieden en zodoende dus de noodzaak om nieuwe spullen te kopen te verminderen en hiermee kosten te besparen. Hiertoe stellen ze voor om zes verschillende zaken aan te pakken, bijvoorbeeld het stimuleren van zogenaamde Tof Vuil bijeenkomsten op buurtniveau, het doorontwikkelen van kringloopwinkels en repaircafés en Zero Waste Raamstickers voor ondernemers. Een ander belangrijk onderdeel is het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers in samenwerking met kraamzorg en kinderdagopvang en het beschikbaar maken van duurzame menstruatieproducten.

Andrea Poelstra-Bos (D66): ‘Het nieuwste IPCC rapport dat in maart uitkwam, was alarmerend. Als we nog dachten dat we de opwarming van de aarde een halt hadden kunnen doen toebrengen, dan werd die hoop nu echt de kop ingedrukt. De productie van nieuwe producten is ontzettend vervuilend. Daarom moeten we meer producten gaan hergebruiken. In Groningen hebben we de ambitie om in 2030 afvalvrij te zijn. Dat is heel ambitieus. Wij vinden dat er een tandje bij moet. Daarom dienen we dit breed gedragen initiatiefvoorstel in. 

Tim van de Vendel (Groen Links): ‘We willen er samen voor zorgen dat langer gebruik van producten de normaalste zaak van de wereld is en de wegwerpmaatschappij niet meer van deze tijd. Luiers bijvoorbeeld vormen bijna 10% van de Groningse afvalberg. Daar kunnen we echt grote stappen maken om de hoeveelheid kilo’s afval te verminderen.’ 

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): ‘We zien dat vele ondernemers stappen zetten richting een duurzamere bedrijfsvoering. Met dit voorstel Zero Waste Stickers willen we ondernemer en consument een extra stimulans geven naar verbinding en oplossingen te zoeken om veel minder verpakkingsmateriaal te gaan gebruiken.’

We vragen het college om hier snel mee aan de slag te gaan om Groningen in 2030 echt afvalvrij te maken!