Betere fietsroutes rondom nieuw stationsgebied

Samen met GroenLinks, ChristenUnie en Student&Stad wil D66 vier fietsroutes rondom het nieuw te realiseren stationsgebied verbeteren. D66-raadslid Tom Rustebiel: ‘De aanpak van het gebied is dé kans om de onaantrekkelijke fietsroutes aan te pakken.’ 

Beeld: OV Bureau

Hereweg en Emmaviaduct

Concreet vragen de fracties onder meer aandacht voor de route Hereweg/Hereplein en de route Emmaviaduct/Emmaplein. Rustebiel: ‘De Stationsweg wordt in principe afgesloten voor auto’s. Het college ziet dit terecht als een mooie kans de fietsroutes te verbeteren. Want ons betreft hoort daar ook fietsvoorrang bij. Het stationsgebied nu is een behoorlijke barrière voor fietsers.’

Helperzoom en Cascadeplein

Ook twee andere fietsroutes verdienen volgens de partijen verbetering. ‘De onderdoorgang van het Emmaviaduct via het Cascadeplein is populair, maar komt nu wat ongelukkig uit op de parkeerplaats. Dat kan beter. En bij de aanpak van het Herewegviaduct vragen we het college om ruimte te maken voor een betere fietsroute aan de noord- of zuidzijde van het spoor. Zo heb je een mooie verbinding met Europapark en Helperzoom.’

Tunnel en brug

De vragen van de fracties sluiten aan het de inzet van het college om op het voorplein van het station meer ruimte voor te maken voor voetgangers en de drukte die er nu al is op de Werkmanbrug bij het museum, waarvoor een deel van de raad een nieuwe of betere brug wil laten onderzoeken. De Fietsersbond spreekt zich ook uit voor betere routes op de genoemde tracés. 

Urban sports en groen

Ook vraagt D66 bij het college aandacht voor drie andere belangrijke zaken: speelplekken, groen en urban sports. Rustebiel: ‘Een groen voor- en achterplein maakt het gebied aantrekkelijk en klimaatbestendig. Als we daar speelplekken en ruimte voor urban sports aan toevoegen, dan worden het levendige pleinen voor iedereen. Pleinen waar je niet alleen passeert, maar ook een fijne plek hebt om te verblijven.’

Nieuw stationsgebied

Bovenstaande speerpunten brengt D66 in bij de raadsbespreking over de strategische agenda Stationsgebied. Door het verplaatsen van het rangeerterrein naar het Winschoterdiep is er ruimte voor een nieuwe stadswijk, een nieuw cultuurcentrum ter vervanging van de Oosterpoort, gemengde woningbouw en onderwijslocaties. Het is een agenda die D66 van harte steunt.Ook vraagt D66 bij het college aandacht voor drie andere belangrijke zaken: speelplekken, groen en urban sports. Rustebiel: ‘Een groen voor- en achterplein maakt het gebied aantrekkelijk en klimaatbestendig. Als we daar speelplekken en ruimte voor urban sports aan toevoegen, dan worden het levendige pleinen voor iedereen. Pleinen waar je niet alleen passeert, maar ook een fijne plek hebt om te verblijven.’