Verkiezingen PS23

In maart 2023 vinden de verkiezingen van de Provinciale Staten Gelderland plaats.

De Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van de provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moet uitvoeren en houden hier toezicht op. In de Staten van Gelderland zitten 55 gekozen volksvertegenwoordigers.

Op deze pagina vindt u alle informatie rondom onze campagne en de weg naar de verkiezingen.

Onze lijsttrekker

Onze campagneleider