D66 wil vooruit, maar ziet veel stilstand en onduidelijke prioriteiten in het nieuwe coalitieakkoord

Woensdag 28 juni werd het nieuwe college, Gedeputeerde Staten, geïnstalleerd in de Provinciale Staten van Gelderland. Hiermee komt er een einde aan het formatie proces om te komen tot een nieuwe coalitie, dat betekent ook dat er een coalitieakkoord is gepresenteerd. In de Statenvergadering reageerde D66 op het voorliggende coalitieakkoord. “Gelderland is toe aan gewoon echt gaan doen, aldus Stan Hellegers.”

In het coalitieakkoord worden geen uitspraken gedaan over hoe de 400 miljoen wordt verdeeld. D66 vindt dit een gebrek aan lef en politieke moed, nu kan de inwoner van Gelderland niet zien waar de prioriteiten van deze coalitie liggen.
 
Voor D66 liggen de uitdagingen en de prioriteiten de komende periode vooral op natuur, klimaat, wonen en duurzame mobiliteit. “Inzet daarop is geen wens, ambitie of droom maar is absolute noodzaak voor Gelderland en haar inwoners,” aldus Hellegers. Hier durft de nieuwe coalitie in Gelderland niet voor te kiezen. Ze spreken over perspectief en stabiliteit voor de lange termijn, maar D66 ziet vooral dat we blijven hangen in het verleden. Op stikstof passen we de struisvogelpolitiek toe en steken we ons hoofd in het zand voor de problemen die dit opleveren voor onze kwetsbare Gelderse natuur. D66 is ervan overtuigd dat de toekomst van Gelderse boeren, ondernemers, niet gebaat is bij pappen en nathouden maar bij duidelijkheid welke kant we op moeten.
 
Van ons mogen jullie verwachten dat we blijven inzetten op die natuur inclusieve kringlooplandbouw en veel minder stikstof uitstoot, voor de natuur en om ruimte te scheppen voor woningen en nieuwe duurzamere economische ontwikkeling. D66 zal altijd de samenwerking blijven opzoeken en initiatieven blijven aandragen in de Provinciale Staten. Zo werd er een motie ingediend samen met de PvdA, GroenLinks, Volt, SP, PvdD en 50Plus om met doortastende oplossingen voor de vraagstukken natuur, stikstof en energietransitie te blijven komen. D66 wil meteen vooruit!
 
Stop Stilstand, ga vooruit.