Herijking financiële middelen Gelderland

Hoe zou u de provinciale financiën ook in de toekomst gezond houden? Waarop zou u besparen en waarop juist niet? Deze vragen stelde de provincie aan inwoners in een enquête over de Gelderse financiën.

Herijking 


Reden hiervoor is de keuze waar de provincie Gelderland nu zelf voor staat: waar gaan we de komende 10 jaar met minder eigen geld in ieder geval aan werken? Volgens de deelnemers moet er zeker geld naar gezonde leefomgeving, wonen en natuur.
 
De komende jaren verwacht Gelderland minder eigen inkomsten. Tegelijkertijd moet de provincie complexe problemen met stikstof, klimaat en water oplossen. Om aan al die opgaven te kunnen voldoen en de in de toekomst geen financiële tekorten te krijgen, werken we aan een duurzame begroting. Deze moet de komende jaren structurele uitgaven dekken. Daarvoor moeten we keuzes maken. Waar geven we de € 520 miljoen aan vaste jaarlijkse inkomsten voor u aan uit? 

Participatiemarkt 15 oktober

Het Gelders bestuur stuurt 7 oktober 2022 een voorstel aan het Gelders parlement voor de verdeling van het structurele geld. “We hebben ons laten vergelijken met andere provincies in een benchmarkonderzoek, partners gesproken en inwoners om hun mening gevraagd. Dit nemen we allemaal mee in de afweging van ons voorstel en de besluitvorming door Provinciale Staten.” zegt Markink. Voordat het parlement in november een definitief besluit neemt over het voorstel, houden de Staten op 15 oktober een participatiemarkt voor iedereen die wil reageren op de plannen.”
 

Vragen aan de fractie of iets meegeven? 

Vragen aan de fractie of iets meegeven? 
Heb jij vragen over de herijking in de provincie? Of wil jij wat meegeven aan de fractie. Neem dan contact op en stel je vragen per mail [email protected] of stuur een whatsapp naar onze fractiemedewerker 0636304343. Zij wijst jou de weg naar het juiste Statenlid om je vraag te beantwoorden.
Misschien wil je zelf deelnemen aan de participatiemarkt op 15 oktober, wees welkom op het provinciehuis van Arnhem. Alle informatie over de participatiemarkt kun jij hier vinden > 
https://www.gelderland.nl/nieuws/gelderland-panel-geld-naar-gezonde-leefomgeving-wonen-en-natuur