Algemene beschouwingen D66 Gelderland

Vandaag wordt de perspectiefnota behandeld in de Provinciale Staten van Gelderland. Stan Hellegers houdt namens D66 de algemene beschouwing, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over de herijking in de provincie Gelderland. In de perspectiefnota wordt een doorkijk gegeven naar de opbouw van de nieuwe richtbedragen. Met deze richtbedragen gaat er straks 30 miljoen structureel minder naar klimaat en 34,5 miljoen euro structureel minder naar natuur. Voor D66 is de opbouw van deze bedragen niet duidelijk en daarom zet D66 zich nog sterker in voor klimaat, natuur en een veilige leefomgeving. Daarnaast dienen wij vandaag moties in bij de perspectiefnota. Één motie moet zorgen voor de verlaging van de snelheid op provinciale wegen binnen de bebouwde kom, zodat alle Gelderse kinderen veilig op de fiets kunnen. De andere motie vraagt om een aftakking voor groene waterstof. Beide moties zijn aangenomen.

Bekijk hier de video over de algemene beschouwingen >