1. Inleiding

D66 staat voor een bruisend Etten-Leur waar iedereen graag woont, winkelt en uitgaat. Waar jong en oud kan genieten van cultuur en het verenigingsleven.Beeld: Ron Dujardin

Vernieuwing vinden wij heel belangrijk. En de regels zijn er om dat mogelijk te maken. De gemeente kan hierin nog meer samenwerken met innovatieve ondernemers.

D66 staat voor toekomst. Onderwijs, wonen en werken in Etten-Leur komen meer samen en de gemeente is er om dit te versterken.

D66 staat voor een schone, energiezuinige en groene gemeente. Met minder doorgaand verkeer in de wijken. Met groene nieuwbouwwijken waar fietsers, wandelaars en spelende kinderen alle ruimte krijgen.

Inwoners, verenigingen, ondernemers, scholen en de gemeente willen wij met elkaar verbinden. Want samen maken we van Etten-Leur een fijn woon- en werkdorp. We werken hierin met elkaar samen. Nieuw leiderschap is voor ons dus ook begeleiden en ruimte geven aan initiatieven.

Wij staan voor bouwen naar behoefte, in aantallen en in type woning. Vooral betaalbare woningen voor jongeren en ouderen vinden wij belangrijk.

Nieuwe woningen moeten toekomstgericht zijn: energiezuinig en met zo goed mogelijk grondgebruik. Gepaste hoogbouw hoort daarbij. Ook moedigen wij creatieve woonoplossingen aan voor bijvoorbeeld mantelzorg of het splitsen van woningen zodat ze beter geschikt zijn voor de huidige gezinssamenstellingen.

Een goed preventiebeleid gaat gezondheidsproblemen tegen en biedt hulp wanneer dat nodig is. Dit willen we versterken. Net als een kansrijke start voor kinderen en preventief jeugdbeleid.

Wij steunen alle sportverenigingen. Want iedereen die sport, moet hiervoor de mogelijkheid hebben in Etten-Leur. Of het nu gaat om amateursport of sport op topniveau. En we willen goede fiets- en wandelpaden binnen en buiten de bebouwde kom. Want gezond leven is bewegen voor jong en oud.

In de volgende hoofdstukken leest u hoe D66 deze punten wil bereiken.

Terug naar verkiezingsprogramma