6. Regionale samenwerking D66

D66: Etten-Leur is geen eiland en wij werken daarom samen

Beeld: Robert Prins

D66 is een plaatselijke partij die is verbonden met een landelijke partij. Dit betekent dat wij invloed hebben op de landelijke, provinciale en regionale politiek. Het maakt ons sterk in vergelijking met een aantal andere lokale partijen. Onderwerpen die spelen in de regio, bespreken we met de D66-fracties in de andere gemeenten. We stemmen onze inzet op elkaar af en bereiken zo meer. 
 
Samen met de D66 fracties van de andere gemeentes in onze regio zetten wij ons in voor: 

1.      het spoor

We willen dat het spoor veilig blijft. Want het goederenvervoer door de kernen van onze gemeenten neemt toe en zorgt voor meer overlast. En ook is er meer vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en daarmee zijn er meer onveilige situaties.

2.      regionale samenwerking/verbonden partijen

In al onze gemeenten willen we de democratische controle verbeteren. Want zo houden we grip  op samenwerkingspartijen zoals de veiigheidsregio, de GGD en de omgevingsdienst. Met gelijke voorstellen willen we het werk op het sociale terrein en de jeugdzorg in de regio versterken.

3.      mobiliteit

Dat betekent duurzaam openbaar vervoer binnen en tussen de gemeenten in onze regio. Fietsen naar het werk en fietsen in de vrije tijd aanmoedigen. De aanleg van snelfietspaden tussen de gemeenten in West-Brabant. En zo weinig mogelijk doorgaand verkeer in de woonkernen.

4.      wonen

Toekomstgerichte woningen voor jong en oud in de betaalbare (sociale) sector en de middendure sector zijn nodig in iedere gemeente. Plannen en voorstellen stemmen we met elkaar af.

5.      Klimaat en duurzaamheid

Daarbij is goed overleg met elkaar en tussen gemeenten belangrijk. Hier kunnen we regionaal het verschil maken door afstemming tussen onze fracties.


Terug naar verkiezingsprogramma