5. Werken

D66: Ondernemers die kunnen ondernemen zijn onze economische toekomst

Beeld: D66 Etten-Leur

Werkgelegenheid

Meedoen in de samenleving betekent voldoende banen en mogelijkheden om je te ontwikkelen. Daarom zijn nieuwe bedrijven welkom in Etten-Leur. Kleinere bedrijven die groeien zien wij liever dan grote, logistieke bedrijven. Want bij deze laatste is vaak maar werk voor relatief weinig mensen.

Werkgelegenheid betekent ook de juiste mensen vinden voor het werk dat er is. Scholen en bedrijven moeten dat goed samen regelen. Door de juiste mensen op te leiden en ze de kans geven op een goede toekomst.

Betaald werk moet mogelijk zijn voor mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente moet de initiatieven op dit gebied aanmoedigen en hierin waar mogelijk een voorbeeld zijn.

Beginnende bedrijven krijgen wat ons betreft veel ruimte en steun. Want wat we willen is een bedrijventerrein met een mix van bedrijven die hun dromen waarmaken.
  
Ruimte om te experimenteren en vernieuwen vinden wij belangrijk. Bestaande plannen zoals Etten-Leur XL moeten daarom blijven en nieuwe initiatieven steunen wij.

Innovatie

Met vernieuwing kan Etten-Leur opvallen in West-Brabant. Plannen hiervoor moeten we ondersteunen want zo komen innovatieve bedrijven eerder naar onze gemeente. En het maakt Etten-Leur interessant voor andere bedrijven.

We zijn vóór nieuwe manieren van energiebeheersing en energieopwekking op de bedrijventerreinen. Goede voorbeelden kunnen andere bedrijven overhalen om dit ook te gaan doen.

Groen bedrijventerrein

Goed onderhouden en groene bedrijventerreinen zijn aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven. Dit past bij maatschappelijk ondernemen en een duurzame footprint. Samen met de IKE moeten we hierin stappen zetten.

De bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Dat is belangrijk voor de bedrijven en de werknemers. Samen bedenken we goede oplossingen die vooral vernieuwend zijn. 

Detailhandel

Het winkelcentrum van Etten-Leur is belangrijk voor alle inwoners en de regio. Daarom kijken we samen met de ondernemers hoe we dit leuk en aantrekkelijk kunnen houden. Met verschillende winkels en spullen, betaalbare prijzen en met groen. Voor plaatselijke ondernemers moet het mogelijk zijn om een winkel in of vlak bij het centrum te hebben.

Ook de wijkcentra Kerkwerve en Van Bergenplein zijn belangrijk. Ze moeten klein blijven met genoeg aanbod. Dat bekijken we samen met de ondernemers.

Horeca

De horeca is belangrijk voor de sfeer en de belevingvan ons centrum. In goed overleg moet hiervoor een sterk plan komen zodat het centrum leuk is om uit te gaan voor jong en oud. Daarvoor zijn goede ideeën nodig. Maar ook dat de terrassen open mogen zijn in alle seizoenen en er ruimte is voor (kleinere) evenementen. De horeca kan hierin een rol spelen. Bijvoorbeeld met activiteiten tijdens carnaval in de centra van Etten en Leur. Zo blijven deze en andere tradities bewaard. 

Toerisme en Recreatie
 

Toerisme en recreatie zijn goed voor de ondernemers in onze gemeente. Van Gogh, Jan Utenhoute en het drukkerijmuseum zijn hierbij belangrijk. En ook verbinding en samenwerking om meer mensen naar Etten-Leur te trekken.

Ook de bijzondere natuur in onze gemeente is aantrekkelijk voor toerisme en recreatie. Dit moeten we versterken en er moeten in goede samenwerking fiets- en wandelroutes komen.

Een goed beleidsplan is nodig om toerisme en recreatie verder te ontwikkelen en om de hotels, campings, de jachthaven en andere toeristische plekken bekender te maken. Want Etten-Leur en de regio hebben veel te bieden. Dat mag bekender worden en ondernemers mogen dit verder uitbouwen.
D66 is vóór toeristenbelasting. Met dit geld kunnen we de plannen die net genoemd zijn, waarmaken.

Kunst en cultuur
 

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor een prettige samenleving en voor de toeristen die naar Etten-Leur komen. We bedoelen dan de musea in onze gemeente maar ook de Nobelaer als kunst- en cultuurcentrum en huiskamer van Etten-Leur. Wat ons betreft krijgen zij alle ruimte om kunst en cultuur te versterken.

Kleine kunstinitiatieven krijgen onze steun. Met plekken voor exposities van lokale kunstenaars want zij verdienen de aandacht. En we zetten ons in voor een goede kunstroute door Etten-Leur. Want hiermee begrijpen we kunst beter en doen we aan kunst- en cultuuronderwijs.

D66 is nog steeds vóór verkoop van de Van Goghkerk aan de Brabantse Van Gogh stichting. Zij zien de waarde van de geschiedenis van Vincent van Gogh en van het kerkgebouw. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat zij een goede beheerder zijn.

Er zijn nog meer monumenten van de gemeente die we vroeg of laat willen verkopen. Dit doen we alleen als de geschiedenis van deze gebouwen en de waardenbewaard blijven. En ook als de sfeer van het gebouw niet verandert. De invullingvan de monumenten bepalen we samen.
 
De agrarische sector

D66 wil graag dat de landbouw en de veeteelt vernieuwen zodat de keuzes die boeren maken, beter zijn voor het milieu. Wij geven hen de ruimte om circulair en duurzaam hun bedrijf te leiden. Samen ontwikkelen we een innovatief en duurzaam beleid. We steunen goede initiatieven en helpen familiebedrijven zich te ontwikkelen. Want we willen een gevarieerd buitengebied waar de natuur en de agrarische ondernemer elkaar versterken.
 
Goede plannen zijn nodig voor de boerenbedrijven die vrijkomen. We zien kansen voor minicampings, B&B’s en andere kleine recreatieve bestemmingen.
Want dit maakt van Etten-Leur een gezonde en aantrekkelijke toeristische gemeente. Vernieuwende oplossingen, bijzondere manieren van wonen en kleine bedrijven die passen in het buitengebied, moeten de ruimte krijgen. Zonder dat regels dit tegenhouden.