Mensen (en bestuur)


D66: Voor onze gemeente zijn de inwoners het allerbelangrijkste

Beeld: Ron Dujardin

Sociaal liberaal

D66 staat voor een sociaal liberaal beleid. Wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen.  Dit zijn onze standpunten:

Passende hulp aan iedereen die dit nodig heeft.

Door bij het invullen van de hulp goed te kijken naar wat nodig is. En naar wat iemand zelf nog kan. En dat wanneer verschillende organisaties hulp bieden, deze samenwerken.

Een gemeente die niemand uitsluit.

Want voor D66 is iedereen is gelijk. Het maakt niet uit welk geslacht je hebt en wat je seksuele voorkeur is. Wat je geloof is of je afkomst. Of je een lichamelijke en/of geestelijke handicap hebt. Daarom zijn wij vóór een krachtig inclusief beleid, waaronder regenboogbeleid. Want wij geloven in mogelijkheden.

Een sterk verenigingsleven.

Want zij zorgen dat er voldoende te doen is voor iedereen. Daarom helpen wij verenigingen, wijk- en buurtwerk, ouderenwerk en jongerenwerk bij nieuwe plannen. Het moet gemakkelijk zijn om hiervoor een vergunning aan te vragen. Daar staan wij voor. 

Ruimte voor de ideeën van inwoners, ondernemers en verenigingen.

Want er zijn volop ideeën die onze gemeente socialer en hechter maken. En dat past bij waar wij als D66 voor staan.

Minder regels.

Om procedures makkelijker te maken. Regels die onnodig zijn als de landelijke wetgeving geldig is. Ook willen we af van regels die goede initiatieven tegenwerken.

Meer contact tussen inwoners en de gemeente.

En dat bereiken we met heldere taal die iedereen begrijpt. Met persoonlijke hulp wanneer bijvoorbeeld niet duidelijk is welk gemeenteloket je nodig hebt. En door informatie over voorstellen en ontwikkelingen in Etten-Leur al vroeg te delen met onze inwoners. Want wij willen dat iedereen zich betrokken voelt bij wat er gebeurt in onze gemeente (burgerparticipatie). En daarom vinden wij persoonlijk contact belangrijk.

Samenwerken waar dit goed is voor de samenleving.

Gemeenschappelijke regelingen met buurgemeenten moeten we goed bekijken. Want het resultaat voor de samenleving is het belangrijkst. Ook vinden wij dat de gemeenteraad zich nog meer moet bemoeien met gemeentelijke samenwerkingen en duidelijke grenzen stelt. Dit noemen we democratische legitimering.

De gemeente is er voor onze inwoners en niet andersom.


Terug naar verkiezingsprogramma