D66 heeft tijdens het vragenuurtje vragen gesteld over het plan voor tijdelijke woningen, in de vorm van kantoortransformatie, aan de Bredaseweg 175

Raadslid Nikita van Dieën heeft in de vergadering van de Raad Besluit van 6 februari vragen gesteld over de tijdelijke woningen aan de Bredaseweg 175.

25 januari vond er een inwonersbijeenkomst plaats over dit plan om flexwoningen te realiseren in de vorm van een kantoortransformatie. Hier werd door de initiatiefnemer gesteld dat dit plan de doelgroep spoedzoekers betreft en het beheer en verhuur bij 123 wonen komt te liggen.

Naar aanleiding hiervan stelde Nikita de volgende vragen:
1. Hoe denkt de initiatiefnemer te kunnen borgen dat de genoemde doelgroep ook daadwerkelijk in deze woningen terecht komt, gezien het feit dat 123 wonen een verhuurwebsite is waar men openlijk op kan reageren?
2. Hoe denkt het College dit uitgangspunt van spoedzoekers als doelgroep ook op termijn te kunnen blijven controleren en afdwingen?

Het antwoord van de wethouder was verhelderend; de verhuurder gaat een selectie procedure toepassen om te borgen dat het gaat om urgent woningzoekenenden. Dit was eerder op de informatie avond niet nadrukkelijk vermeld, maar goed om te horen. Het College kan hier verder niet echt op handhaven maar door het feit dat ze de doelgroepenverorderning aan dit plan koppelen, is de huurprijs wel voor mensen met een kleiner bestedingsvermogen, wat spoedzoekers ten gunste komt.