Vragen over Nachtbus

Tijdens het vragenuurtje van de Raad Besluit van 4 maart heeft Nikita van Dieën vragen gesteld over de stand van zaken over de Nachtbus. Het College gaf aan de vragen uit te zetten bij de Provincie en inmiddels is die terugkoppeling binnen. Lees hieronder de vragen en terugkoppeling

Vragen

Inleiding:
In de media en op de kanalen van de gemeente lazen wij dat de welbekende nachtbus tussen Etten-Leur en Breda met carnaval van vrijdag tot en met maandag heeft gereden en wel op drie verschillende tijdstippen en twee verschillende routes. Veel jongeren uit Etten-Leur hebben hier met veel plezier gebruik van gemaakt. Ook vorig jaar zagen we dat met carnaval en koningsnacht het wel lukt om deze nachtbussen te laten rijden, maar een terugkeer van de gebruikelijke zaterdagavond dienstregeling is nog niet van toepassing. In december 2022 steunden wij een motie van de VVD over het behoud van de nachtbussen, die helaas verworpen werd, maar hier vloeide wel een breed gesteunde petitie uit voort, waaruit het belang van de nachtbus overduidelijk werd. Daarom hebben wij de volgende vragen:
                                                   
Vragen:                                         
Klopt het dat de nachtbus wel in de huidige concessie staat vanuit de provincie maar dat omwille van het personeelstekort argument de uitvoering hiervan nog niet gelukt is?
Heeft de portefeuillehouder recentelijk nog contact gehad met de provincie over de stand van zaken van de terugkeer van deze dienstregeling en zicht op eventuele ontwikkelingen op dit vlak?
Kan de portefeuillehouder zich bij de provincie hard maken voor het belang van deze nachtbussen, zeker voor de kleinere kernen, en eventueel creatieve oplossingen meegeven zoals het verhogen van het tarief of de frequentie van de ritten verlagen om zo mogelijk de drempel voor het terugkeren van de nachtbus te verkleinen?

Terugkoppeling

De provincie gaf aan dat er inderdaad sprake is van grote personeelstekorten, waardoor de huidige dienstregeling is afgeschaald, Hierin heeft prioritering plaatsgevonden tussen streeklijnen, stadsdiensten en het nachtnet. De wens is er zeker om op normale frequentie te rijden, maar dit blijkt tot op heden onmogelijk en het nachtnet is hierin de laatste prioriteit. Dit omdat het in proportie veel chauffeurs kost in verband met de aan te houden rusttijden. Hierbij helpen het verhogen van de ritprijs of het verlagen van de frequentie helaas niet. Gezien de huidige situatie wordt er niet verwacht dat het nachtnet binnen de huidige concessie terugkomt.

Dit vindt D66 Etten-Leur vervelend om te horen, maar we hebben begrip voor de prioritering. We blijven de stand van zaken goed monitoren en als er nieuwe kansen voordoen om het nachtnet terug te brengen, zullen wij ons hier hard voor maken.