Subsidie Leefbaarheid

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen jaar vroeg onze fractievoorzitter Carola Groenen aandacht voor inwonersinitiatieven en riep op om hier een budget beschikbaar voor te maken. Met succes! Vanaf heden kunnen inwoners een subsidie aanvragen voor een wijkactiviteit.

Inwoners of organisaties met nieuwe initiatieven of plannen om de leefbaarheid in de straten of wijken van Etten-Leur te vergroten kunnen nu bij de gemeente hiervoor subsidie aanvragen. Deze plannen dragen bij aan prettig wonen, leven, sporten, elkaar ontmoeten, spelen, elkaar om hulp vragen en zo verder.  De gemeenteraad heeft hiervoor een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld. De maximale bijdrage per initiatief bedraagt € 5.000,-.

D66 Etten-Leur heeft er op gehamerd dat het een laagdrempelige en simpele procedure is om deze subsidie te verkrijgen. Dat is gelukt want de eerste aanvragen zijn al binnen. We zijn erg blij dat dit leefbaarheidspotje nu beschikbaar is en hopen dat het tot veel goede intiatieven mag leiden.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website van de gemeente: https://bit.ly/41Wbckg