Nikita haar stage bij de Tweede Kamer

Raadslid Nikita van Dieën heeft in de periode van september 2023 tot en met januari 2024 stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie van D66. Een enerverende periode met natuurlijk de campagne en verkiezingen waarin zij veel geleerd heeft. Hieronder vertelt ze meer over haar stage ervaring:

Toen ik hoorde dat ik aangenomen was voor de stage in de Tweede Kamer was ik erg enthousiast. Voor mij was het een ideale stageplek om te zien of de landelijke politiek iets voor mij is en om inhoudelijke dossierkennis op te doen bij meerdere portefeuilles. Ik had de functie van stagiair beleid en hield mij bezig met de volgende portefeuilles: Buitenlandse Zaken, Defensie, Europese Zaken, Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Cultuur.

Een dag in de Tweede Kamer was nooit hetzelfde. Mijn werkzaamheden bestonden voor een deel uit praktische dingen; beleidsstukken printen, agendabeheer voor de Kamerleden met mijn portefeuilles en bezoek ophalen. Daarnaast kreeg ik alle ruimte om mijn werkzaamheden zelf in te vullen op onderwerpen die mij aanspraken. Denk hierbij aan schriftelijke vragen stellen, het schrijven van een inbreng voor een schriftelijk overleg, voorbereiden van commissiedebatten, tot zelfs een paar moties die ik helemaal zelf geschreven heb!

Twee parlementaire hoogtepunten waren net voor het verkiezingsreces in oktober. Als eerste de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties waar een door mij geschreven motie om een jongerenvertegenwoordiger Caribische Zaken aan te stellen bij de Nationale Jeugd Raad is aangenomen. Daarnaast was ook een commissiedebat over de evaluatie van de evacuatie in Afghanistan en de val van Kabul in 2021, een zeer emotioneel dossier voor veel Kamerleden, en ook hier heb ik meegeholpen aan de voorbereiding.Vervolgens was het tijd voor het verkiezingsreces, waar onze volledige focus gericht was op de campagne. De switch was even wennen omdat mijn werkzaamheden deels weg vielen en hiervoor veel losse taken in de plaats kwamen. Uiteindelijk heb ik een aantal verkiezingsdebatten van kandidaten die wat lager op de lijst stonden volledig voorbereid en hen daarbij ondersteund, wat erg leuk was om te doen. In de laatste fase van de campagne keken we met alle medewerkers van de fractie gezamenlijk de debatten en hielpen we met webcare, waarbij we reageerden op alle vragen op de sociale media en hierbij probeerden kiezers over de streep te trekken. We hadden natuurlijk gehoopt op een andere uitslag, maar desondanks was het groepsgevoel en de passie van iedereen, ook de dagen na de uitslag, iets wat mij zeker zal bijblijven.

Tenslotte was het natuurlijk tijd voor de wisseling van Kamerleden. Alle Kamerleden waarmee ik de eerste maanden heb gewerkt, Sjoerd Sjoerdsma, Salima Belhaj, Alexander Hammelburg en Jorien Wuite, keerden helaas niet terug. Hiervoor kwamen op mijn portefeuilles Jan Paternotte, Anne-Marijke Podt en Mpanzu Bamenga in de plaats. De overdrachtsgesprekken liepen voortvarend en al snel had ik met hen ook een fijne samenwerking lopen. In de laatste week van het Kerstreces waren veel medewerkers nog met verlof maar waren veel Kamerleden al aan het werk. Deze week was ik al wel aan het werk en heb ik geprobeerd dit zo goed mogelijk te ondersteunen.

Al met al kijk ik terug op een geweldige periode waarin ik veel kansen heb gekregen om mij verder te ontwikkelen en ook mijn netwerk binnen de partij uit te breiden. Ook heb ik veel positieve feedback gekregen wat mij zeker verder motiveert om na mijn studie een carrière binnen de landelijke politiek te overwegen.