De nieuwsbrief van de fractie D66 Etten-Luer november 2023

Onze nieuwsbrief van november is weer uit en verspreid naar onze leden en belangstellenden die zich hebben aangemeld.
In deze nieuwsbrief vindt u de inzet van onze fractie tijdens de Financiële beschouwingen bij de begroting 2024.
We kijken dan of het college de uitgangspunten van de kadernota goed vertaald hebben.
Ook kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden, zo hebben wij helaas zonder voldoende steun, gepleit de onroerend zaak belasting (OZB) niet in een keer te verhogen maar over twee jaar te verspreiden. Wel gelukt is de motie om een nieuw jongeren huisvestingsproject zoals de Rock te gaan realiseren.

Lees hier onze Nieuwsbrief

Op onze pagina nieuwsbrieven kunt u ook alle oude nieuwsbrieven terugvinden.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Voor alle eerdere nieuwsbrieven en de aanmeldlink om zelf voortaan de nieuwsbrief te ontvangen: