Nieuwsbrief D66 Etten-Leur maart 2024

Onze nieuwsbrief is weer uit.  
Maandagavond 4 maart was er een vergadering van de Raad Debatteert, deze werd voorgezeten door onze fractievoorzitter Carola Groenen.
Op de agenda stonden onder andere de volgende punten:
Vaststellen Mobiliteitsvisie “Samen onderweg naar 2040”, beschikbaar stellen voorbereidingskrediet onderdoorgang spoor en Oostelijke Randweg, inclusief het bespreken van de bijbehorende startnotitie, Maatregelen verkeersknelpunten Etten-Leur Noord/Lichttorenhoofd, zienswijze RWB en de nota grondbeleid en nota kostenverhaal.

Tijdens het vragenuurtje van de Raad Besluit van 4 maart heeft Nikita van Dieën vragen gesteld over de stand van zaken over de Nachtbus. Het College gaf aan de vragen uit te zetten bij de Provincie en inmiddels is die terugkoppeling binnen.
Lees hier onze nieuwsbrief.

Link naar onze nieuwsbrieven

Voor alle eerdere nieuwsbrieven en de aanmeldlink om zelf voortaan de nieuwsbrief te ontvangen:
Nieuwsbrieven

Beeld: Ron Dujardin