Nieuwsbrief januari 2024

 
Zowel 22 januari als 5 februari vond er een vergadering plaats van de Raad Debatteert. Hier werden meerdere onderwerpen behandeld: startnotitie verplaatsing Life&Garden, bestuursrapportage en begrotingswijziging Werkplein, invulling geven aan gebruiksfunctie Oderkerkpark, vaststellen Centrumvisie, vaststellen beleidsuitgangspunten maatschappelijke accommodaties en notitie huisvesting mantelzorg. Lees hieronder onze inzet bij de verschillende agendapunten.

Raadslid Nikita van Dieën heeft in de periode van september 2023 tot en met januari 2024 stage gelopen bij de Tweede Kamerfractie van D66. Een enerverende periode met natuurlijk de campagne en verkiezingen waarin zij veel geleerd heeft. Hieronder vertelt ze meer over haar stage ervaring.
Lees hier onze nieuwsbrief

Op onze pagina nieuwsbrieven vindt u alle nieuwberichten en tevens een link om u aan te melden om de nieuwsbrief per post te krijgen.

Voor alle eerdere nieuwsbrieven en de aanmeldlink om zelf voortaan de nieuwsbrief te ontvangen:

Beeld: Erik Vissers