D66 wil graag integraal pan voor terrein Wipakker


De locatie Wipakker
 
Een A locatie waar we de maximale kwaliteit moeten realiseren, daarover zijn we het allemaal eens. 
Maar de voorgestelde invulling zoals deze nu voorligt voldoet daar in onze ogen niet aan. 
Wij willen graag onze input leveren over het proces en over de inhoud.
 
T.a.v. het proces:
1. Wij zijn verrast dat na het vaststellen van de kaders door ons als raad, hiervan afgeweken is en het college zelf conclusies getrokken heeft waarom het anders zou moeten.
In een goede samenwerking is tussentijdse informatie hierover, al is het met een brief het minste wat we hadden verwacht.
Als de kaders niet passen, wat natuurlijk altijd kan blijken, dan horen wij dat graag en worden wij hierin graag meegenomen. Bij het zelf nieuwe kaders uitwerken slaat het college in onze ogen een stap over.
 
2. Op het terrein zijn meerdere partijen actief (jeugdland, scouting, jongerencentrum, en hebben zij hier hun organisaties. Deze organisaties zijn al langer op de hoogte, zij zijn betrokken, proberen constructief redelijk mee te denken. De communicatie met hen loopt echter, net als richting de raad over dit onderwerp, niet zoals wij hierin wensen. We hopen echt dat dit beter opgepakt gaat worden.
 
Een A locatie waar we de maximale kwaliteit moeten benutten.
Daar moeten een overwogen plan hebben, innovatief durven te zijn en integraal moeten bekijken.
Dus betreft de inhoud:
Het jongerencentrum en de scouting kunnen we niet laten zitten, met hun oude gebouwen.  In onze ogen moeten wij de kansen die zij voor onze jongeren willen bieden mogelijk maken. Wij moeten o.a. meegaan met hun inzet voor talentontwikkeling en beginnend ondernemerschap op een geschikte locatie.
 
Ruimte voor een ‘knarrenhof’ moet voor ons op een deel van deze locatie mogelijk zijn. Oudere inwoners die huizen vrij laten komen voor de markt, en creatief de zorg minder belasten. Deze innovaties hebben we hard nodig in meerdere opzichten en we moeten hier nu durven.
 
Het voorstel om de samentuin hier te vestigen is voor ons een goede optie.
 
Samenvattend:
Geen deelinvulling zoals nu voorgesteld, maar het hele terrein.
Dus terug naar de overleg en tekentafel voor de invulling van het gehele gebied.
Een goed alternatief voor het jongerencentrum, de scouting en jeugdland zijn voorwaarden voordat het plan gerealiseerd gaat worden.
De strenge eis voor sluitende begroting kan voor onze fractie  opgerekt worden met als motivatie inzet voor maatschappelijke ontwikkelingen en daarmee preventie voor onze inwoners.

In het debat bleken alle fractie ontevreden over het voorliggend plan en dderhalve is de wethouder teruggestuurd om met een nieuw plan te komen. Daarin worden de opmerkingen zoals die door elke fractie en in dit geval door D66 gemaakt meegenomen. Proces wordt dus vervolgd.