Inzet Raad Debatteert 13 Maart 2023

Tijdens deze raadsvergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: verkeersontsluiting voor de Hoge Haansberg, verklaring van geen bedenkingen voor vleesklaverenhouderij aan de Zwartenbergseweg 17, Vaststellen bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4 (Nieuwe Nobelaer) en het vaststellen bestemmingsplan Zundertseweg 38.

Verkeersontsluiting Hoge Haansberg

Carola Groenen sprak onze steun uit voor het plan om de nieuwe wijk Hoge Haansberg te ontsluiten met een interne lus en op termijn als serieus eindbeeld een noordelijke verbindingsweg te verkennen.

Wel benoemde ze dat we als het ware steeds meer trechteren en dat hoewel de interne lus voor nu het beste is, een voortvarende slag gemaakt mag worden met betrekking tot de verbindingsweg.

Daarnaast kwamen nog enkele verkeersknelpunten in de route Aletta Jacobslaan – Statenlaan – Concordialaan – Hoevenseweg ter sprake en kwam het College met voorgestelde maatregelen om de druk hier te verlichten. Ook hiermee kon D66 instemmen, wel met de opmerking dat veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers geborgd moeten worden. Bovendien mag deze route geen racebaan worden en moet men juist verleiden om een andere route te kiezen. Ten slotte hebben we het College opgeroepen om te kijken naar het weren van doorgaand vrachtverkeer op deze route.

Veehouderij Zwartenbergseweg 17

Erik Visser sprak onze ontevredenheid uit over het voorstel maar ook over de procedure. Zo waren de opgestelde kaders in 2019 veel te ruim en had de gemeenteraad hier strakker op moeten zitten. Ook is er natuurlijk in de periode van 2019-2023 veel verandert in de bio industrie.

De angst voor een eventuele schadeclaim was voor ons geen reden om in te stemmen met het voorstel. Als de initiatiefnemer daar recht op heeft dan is dat zo.

Het is ook noemenswaardig dat er twee positieve zienswijze zijn ingediend op het ontwerpbesluit van december 2021. Dat zien we niet vaak en ook naar deze signalen moet geluisterd worden.

In december 2021 heeft D66 ook niet ingestemd met dit voorstel om principiële redenen. Ook met de zienswijze, de nieuwe informatie zoals van de GGD en de landelijke en provinciale trend rondom het onderwerp stikstof dan zijn er voor ons geen redenen geweest om af te wijken van ons eerdere standpunt.

Bestemmingsplan Anna van Berchemlaan 2-4

Nikita van Dieën voerde het woord voor dit agendapunt en kon instemmen met het voorstel, maar maakte nog wel een opmerking wat betreft de bouwlagen.

Dit is namelijk het zoveelste bouwproject waar na participatie met de inwoners, woningen en/ of bouwlagen in mindering worden gebracht. Natuurlijk hebben we participatie hoog in het vaandel staan, maar er is ook een grote woningnood. Terugdenkend aan het voorbeeld aan de Couperuslaan; ook daar was commotie om de bouwlagen, maar men zegt nu dat er wel een bij gekund had. Dit is zonde en zo lopen we toch aardig wat woningen mis. Hopelijk neemt het College dit mee in volgende ontwikkelingen.

Bestemmingsplan Zundertseweg 38

Ron Dujardin behandelde namens de fractie dit agendapunt. Hij sprak zijn blijdschap uit dat er eindelijk een nieuwe bestemming komt voor dit terrein naar jarenlange leegstand. Het is mooi dat er nu een oplossing in kader van ruimte-voor-ruimte woningen is gevonden. De fractie kon dan ook instemmen met dit voorstel