Inzet Raad Debatteert 4 December

Maandagavond 4 December was er een vergadering van de Raad Debatteert. Veel agendapunten, waarvan een deel hamerstukken waren en een paar inhoudelijke zoals het vaststellen van de kaders van Stationsplein 3, vaststelling bestemmingsplan Schoenmakershoek-Noordoost, afgifte van geen bedenkingen voor de bouw van patiowoningen, appartementen en bijbehorende voorzieningen op het perceel Edward Poppelaan 14 en de startnotitie routeplanner participatie speelbeleid.

Stationsplein 3

Bij dit agendapunt benadrukte Nikita van Dieën dat D66 in eerste instantie niet blij was met de afwijking van de kaders en dan specifiek het feit dat er geen sociale huur meer wordt gebouwd. Echter zijn we wel blij dat er tenminste nog middeldure huur bij zit omdat dit in eerdere projecten waar de kaders aangepast werden ook geschrapt is. Wel hebben we de wethouder gevraagd of de sociale huur nog ergens gecompenseerd werd en hier verwees hij naar de prestatieafspraken met Alwel.

Daarnaast benadrukte Nikita dat wij bij een vorig project een duidelijk standpunt hebben ingenomen dat we moeten waken dat we niet bouwen naar behoefte maar naar de wensen van een projectontwikkelaar.

Wat betreft de aanpassing van hoogte zijn wij akkoord. Met de huidige wooncrisis moeten we nou eenmaal de hoogte in en op een binnenstedelijke locatie als deze kan dat zeker wat ons betreft. Het sluit juist mooi aan bij de rest van de ontwikkelingen op het Stationsplein.

Tot slot, wat betreft parkeren en de zorgen van de omwonenden snappen wij deze volledig. Daarom zijn wij blij met het parkeeronderzoek wat er komt en wijzen wij op het feit dat bij het Juvenaat juist parkeerplekken over zijn gezien de nabijheid van OV.

Schoenmakershoek-noordoost

Bij dit agendapunt voerde Erik Vissers het woord. Hij stelde dat er goed naar de omgeving is geluisterd en de plannen hierop zijn aangepast zonder dat dit gevolgen had voor het aantal woningen, onze complimenten hiervoor. De zienswijze die betrekking hebben op de plannen zijn goed afgehandeld. De zienswijze over het verkeer is niet relevant. Voor de verdere voortgang willen we vragen of er mogelijkheden zijn om procedures al te starten voordat de voorgaande afgerond is, dit omdat we in de Raad Luistert hoorde dat de bouw pas rond 2027 zou kunnen starten.

Edward Poppelaan 14

Ron Dujardin stelde dat het plan voor Edward Poppelaan 14 er goed uit ziet. Een mooie afbouw van het wijkje. Naast de 11 patio woningen voor 55+, is de combinatie mooi met de 12 starterswoningen en voldoet het ook aan de behoefte die er is en past het binnen de kaders van het raadsprogramma. Goed ook dat het groen goed geïntegreerd wordt en openbaar toegankelijk. Wel achten wij het nodig dat er goede afspraken gemaakt worden ver het onderhoud en bestaan van het bos en de vijver.

Speelbeleid

Karin Bon voerde het woord op dit agendapunt. Zij benadrukte dat het om een helder beleidsstuk gaat met een duidelijke tijdlijn en waarbij duidelijk is aangegeven hoe de participatie zal verlopen. Fijn, dat er is gekozen voor directe benadering van de betrokkenen en ook dat er bij iedere doelgroep gekozen wordt voor een passend communicatiemiddel. Vergeet hierbij ook de omwonenden niet die geen doelgroep zijn. Speelvoorzieningen zijn voor velen een lust, maar voor anderen een last.

Daarnaast missen wij hierbij de doelgroep van de basisschoolleeftijd. Hun ouders kunnen dan wel online een enquête invullen, maar kinderen, zeker vanaf groep 5, ook prima in staat zijn hun eigen mening hierover te vormen en te geven. Dit zou prima via de basisscholen kunnen, goed te integreren in lessen over democratie of iets algemener Burgerschap.