Inzet D66 bij de woningbouwplannen Markt-Dreef


Voor ons ligt het plan voor herontwikkeling van de locatie van de voormalige-Aldi. Hoewel het op papier een mooi plan leek, een combinatie van woningbouw en wijkfunctie, bleken er in de Raad Luistert van 17 oktober toch wat haken en ogen aan dit voorstel te zitten.
Er waren twee insprekers vanuit de wijkvereniging die zich uitlieten over het eventuele verhuizen van de Drempel. Er bleek onenigheid te zijn over de vraag of verhuizen naar de locatie aan de Dreef gewenst was. Uit de enquête die nu op Ibabs geplaatst is kunnen we zien dat 44 leden destijds tegen verhuizen en 26 voor gestemd hebben. Op basis daarvan lijkt het sentiment om niet te verhuizen dus groter. Het is dan ook apart om te horen van de wethouder dat er 2 maart een besluit is genomen.
Wat D66 betreft moet de verhuizing van de Drempel naar de Dreef in dit voorstel dan ook losgelaten worden. Er is teveel onenigheid, ook over het feit dat er aan de in de businesscase genoemde eisen, zoals vierkante meters en aantal jeu de boule banen niet voldaan is, en verhuizing is dan ook niet gewenst. Wij vragen het college dan ook opnieuw samen te gaan zitten met de wijkvereniging en te kijken naar hoe verder. Er werden tijdens de Raad Luistert al wat andere alternatieven geopperd door de insprekers.
Wat sowieso wel opmerkelijk is, is dat het college nog aan het werk is aan een algehele visie op wijkverenigingen in het algemeen en wat dat betreft komt dit plan voor de Drempel ook eigenlijk te vroeg.

Echter hoopt D66 niet dat het algehele plan dat nu op tafel ligt helemaal de prullenbak ingaat. Wij staan positief tegenover de woningbouwplannen en zouden dan ook zien dat de 300 vierkante meter die nu gereserveerd stond voor de wijkfunctie, ook gebruikt wordt voor wonen. Gezien de noodzaak omtrent wonen, zou het zonde zijn dat de situatie rondom de Drempel dit gehele plan in de weg zit en dat het weer langer duurt voordat dit terrein herontwikkeld is. Graag reactie van de portefeuillehouder of dit mogelijk is en reactie van de andere fracties hoe zij hier tegenover staan.

Beeld: Ron Dujardin

Tweede termijn

Tweede termijn
Als er een dubbel bestemming wordt opgenomen, dus als de wijkfunctie niet benut worden dit woningen kunnen worden, zoals Wethouder Schouw benoemde, dan kunnen wij akkoord gaan met de kaders. Maar wil wel nogmaals benadrukken dat een verhuizing van de Drempel wat ons betreft niet gewenst is, Het antwoord van de wethouder dat ze onderhandelen met enkel het bestuur, gaat wat ons betreft voorbij aan de wens van de wijkbewoners. Goed overleg met de wijkvereniging cruciaal is. D66 neemt voorstel mee terug om te bekijken of een amendement mogelijk is en komt in de raad besluit hierop terug.