Inzet D66 wat betreft woningbouw locaties en de nieuwbouw Amarant.

Inbreng D66 over nieuwbouw voor Amarant op de Stationsstraat/ Anna van Berghemlaan


In principe vindt D66 dit een heel goed voorstel aangezien er noodzaak is voor deze zorgwoningen en Amarant met een mooi plan komt waar goed over na gedacht is.
Het is mooi om te lezen dat Samentuin nog het resterende deel van het jaar gebruik mag maken van deze locatie en dat er al overleg is over een eventuele andere locatie. Wij hopen wel van harte dat er ook daadwerkelijk tijdig een nieuwe juiste locatie wordt gevonden voor de stichting.
Vanuit de insprekers vanuit de Raad Luistert en zoals te lezen in het verslag van de omgevingsdialoog is er eigenlijk nog een groot resterend bezwaar vanuit omwonenden: de massaliteit van het gebouw wat ten kostte gaat van het groen. D66 is niet van mening dat we de afmetingen van het gebouw moeten wijzigen, maar snapt de bezwaren van de omwonenden wel en wil dus wel kijken naar andere tegemoetkomingen en daarom meer groen als kader meegeven. Denk hierbij aan vergroening van de gevel aan de Anna van Berchemlaan of meer beplanting langs het gebouw om het een groener aanzicht te geven. Graag reactie vanuit de portefeuillehouder en andere fracties hoe zij hierover denken.

Voorstel Stationsplein 45


Voor ons ligt wat D66 betreft een heel mooi plan voor appartementen, die gezien de woningnood meer dan welkom zijn in Etten-Leur. Het project sluit mooi aan bij de andere ontwikkelingen in de omgeving en als het gerealiseerd wordt, is het stationsplein een echt visitekaartje voor onze gemeente. Daarom kunnen wij ook instemmen met het voorstel.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.