Inzet algemene beschouwingen

3 en 10 juli vonden de raadsvergaderingen over de Kadernota 2024 plaats en hierbij horen natuurlijk de Algemene beschouwingen. Fractievoorzitter Carola Groenen had een sterke inzet, waarvan we meerdere punten hebben binnengesleept. Lees hieronder de volledige inzet van de algemene beschouwingen, een samenvatting van de 1e en 2e termijn van de raadsvergadering en de uiteindelijke besluitvorming.

Volledige Inzet Algemene Beschouwingen

Beeld: D66 Etten-Leur

Beeld: D66 Etten-Leur

1e termijn

In de eerste termijn reageerden partijen op elkaars Algemene Beschouwingen die eerder online kwamen. Veel partijen waren het met ons eens dat er meer ambitie getoond mag worden door het College. Vrijwel alle partijen waren het ook eens over het feit dat de wekelijkse GFT inzameling in de zomer doorgezet moet worden. Ook wat betreft de tarieven van de parkeergarage was er een consensus dat deze niet veel moet stijgen, ook zodat we onze regionale aantrekkingskracht behouden. Daarnaast stonden veel partijen positief tegenover onze voorstellen over een tweede Rock project met jongerenwoningen, Knarrenhof en het leefbaarheidsbudget. Helaas vonden we minder steun over de OZB verhoging, starterslening en participatiedeskundige.

2e termijn

De tweede termijn vond pas 10 juli plaats en ook toen kregen we pas een reactie van het College op alle genoemde voorstellen. Het College stond positief tegenover het leefbaarheidsbudget, nog een Rock project en om na de oorlog in Oekraïne opties te verkennen voor een stedenband. Wat betreft een participatiedeskundige werd aangegeven dat een constante fte extra niet nodig is, maar wanneer extra deskundigheid nodig is op projectbasis extern ingehuurd kan worden. Dit was eigenlijk ook onze insteek, dus met dit antwoord waren we tevreden. De wethouder legde ook goed uit waarom een verruiming van de starterslening op dit moment niet wenselijk is en ook hier konden wij ons in vinden.

Besluitvorming

D66 heeft een motie ingediend die unaniem gesteund werd om het leefbaarheidsbudget voor 2024 ook weer aan te vullen tot 100.000 euro. Hier zijn wij erg blij mee en kijken uit naar de mooie intiatieven die van de grond kunnen komen hierdoor.

D66 heeft ingestemd met de kadernota met de kanttekening dat wij het niet eens waren met de OZB verhoging van 8%.