De inzet van onze fractie tijdens de raadsvergadering van 6 Februari 2023 over: tijdelijke woningen locatie Haansberg, creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking en omschakeling veehouderij.

Tijdelijke woningen locatie Haansberg

Het voorstel over tijdelijke woningen op de locatie Bankenstraat/ Hoevenseweg voor de doelgroepen urgent woningzoekenden en statushouders was een veelbesproken onderwerp. Ook in de Raad Debatteert van 23-1, had D66 al een duidelijk standpunt verkondigt. Ook tijdens de Raad Besluit van 6-2 verwoordde Carola Groenen de kwestie uitstekend, aldus wethouder Schouw. Het voorstel stelde dat de criteria een eerste weging en selectie waren of de locatie wel of niet verder getoetst zou worden en daarna er zeker nog veel afstemming en onderzoek nodig zou zijn, ook met de omwonenden. Zoals benadrukt door Carola, is het belangrijk dat er in het genoemde latere stadium duidelijke oplossingen komen voor verkeer en waterberging, en dat alleen dan het plan doorgang mag vinden. Ons inziens waren er andere verwachtingen bij de inwoners. Wij zagen voldoende beschikbare informatie om tot de afweging te komen in te stemmen met dit voorstel. Wel met de opmerking dat we blijven herhalen hoe belangrijk het is dat de communicatie met de omwonenden zorgvuldig en goed verloopt.

Creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Tijdens de Raad Debatteert voerde Erik Vissers het woord over het raadvoorstel naar aanleiding van het initiatiefvoorstel creëren van banen voor personen met een arbeidsbeperking. D66 was positief tegenover het voorstel, maar Erik gaf wel wat aandachtspunten aan het college mee. Zo was het voorstel vooral gericht op de groenvoorziening wat ons betreurde. In de doelgroep zitten ook personen die op een goede manier in andere sectoren zoals administratief of financieel werkzaamheden zouden kunnen uitvoeren. Ook het quotum van 11.9 vonden we vrij laag, want als er gekeken wordt naar de landelijke opgaven zou Etten-Leur verantwoordelijk moeten zijn voor 63 arbeidsplaatsen. Het is ook altijd goed om niet te stoppen als dit bereikt is en ambitieus te blijven. De financiële ontschotting kan ook nog steeds beter. Daarnaast stelde Erik een terechte vraag aan de wethouder over “social return of investment”, wat het vaker opnemen als voorwaarden bij aanbestedingen betreft.

Omschakeling veehouderij

Dan was er nog het plan voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor Haansberg 146, wat een omschakeling van een geitenhouderij naar een vleesveehouderij betrof. Nikita van Dieën woog de voordelen af tegen de nadelen. De eerste waren het wegnemen van gezondheidsrisico’s dat het houden van geiten met zich meebrengt in combinatie met het feit dat dit toekomstige woningbouwplannen in de omgeving zou tegen gaan. Ook gaat het aantal dieren met bijna zo’n 900 naar beneden, allen erg positief. Hoewel de ammoniak uitstoot toeneemt wordt dit extern gecompenseerd. Echter was er ook het nadeel: de fijnstof emissie gaat wel omhoog, waar D66 natuurlijk niet om staat te springen. De GGD stelt echter dat de toename van fijnstof binnen de maximale toegestane gezondheidskundige advieswaarde blijft. Gezien dit feit, en alle voordelen afwegend konden wij instemmen met dit voorstel. Wel kregen we nog de vraag van de VVD of er niet gekeken kon worden naar het omlaag brengen van het aantal dieren of het gebruik van moderne technieken om de fijnstof minder te laten toenemen. Dit was natuurlijk ook onze gedachten gepasseerd, maar bleek uit de stukken helaas niet mogelijk. Het aantal dieren kon niet verder omlaag omdat anders de bedrijfsvoering van de ondernemer in gedrang kwam en de technieken konden niet worden toegepast in verband met het “Beter Leven”, keurmerk dat wordt nagestreefd.